Till startsidan på stockholmshem.se

Stopp i diskhon

Fett och matrester kan täppa till diskhons vattenlås och avloppsrör så att diskvattnet inte rinner undan. I det allra flesta fallen kan du få bort proppen med en vaskrensare av gummi eller med koncentrerat diskmedel. Hur du gör beskriver vi under bilderna i fyra olika steg.

Undvik att skruva isär rör och vattenlås under diskhon! Det är nämligen inte helt lätt att få ihop rören på rätt sätt och då kan det börja läcka.

Så här gör du:

Tvådelad diskho där proppen sitter i och vattnet rinner i den högra delen.

Sätt i proppen i den ena hon och fyll på med lite vatten. Tejpa för avrinningshålet på hons insida, om det finns ett sådant.

I den tvådelade diskhon trycks vaskrensare över avrinningshålet i hons vänstra del.

Sätt vaskrensaren i den andra diskhon och fyll på med lite vatten. Om det finns avrinningshål, så tejpa för det även här.

Vaskrensare dras upp och trycks ner över avrinningshålet, det bubblar då i det upphällda vattnet.

Dra upp och tryck ner vaskrensarens skaft flera gånger. Då blir det en luftrörelse i rören och vattenlåset och oftast lossnar det som har fastnat.

Vatten rinner med kraftig stråle från kranen ner i diskhons avlopp.

Avsluta med att spola rejält med vatten i båda hoarna. Om det fortfarande är stopp – prova med två matskedar koncentrerat diskmedel som får verka några minuter.

Fortfarande stopp i diskhon?

Har du fortfarande stopp efter att du har använt vaskrensaren? Då sitter stoppet längre ner i avloppet. Gör en webbfelanmälan eller kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.