Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Stopp i diskhon

Fett och matrester kan täppa till diskhons vattenlås och avloppsrör så att diskvattnet inte rinner undan. I det allra flesta fallen kan du få bort proppen med en vaskrensare av gummi, en så kallad smock. Kolla på filmen hur du gör. Den är textad på arabiska, somaliska och engelska.

Syntolkning av filmen

Undvik att skruva isär rör och vattenlås under diskhon! Det är nämligen inte helt lätt att få ihop rören på rätt sätt och då kan det börja läcka.