Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Porträtt av man

Federico: från praktikant till underhållsstrateg

Federico Fabbro är ett fint exempel på hur praktik kan vara en språngbräda ut på arbetsmarknaden. Han började praktisera på Stockholmshems enhet för underhållsstrategi och idag är han anställd som underhållsstrateg på Stockholmshem.

Han ser det lite som att han är med och utvecklar framtidens samhälle.

Italienaren Federico Fabbro kom till Sverige för att studera på högskolan och plugga svenska för akademiker. Genom SIFA (SFI för akademiker) och ett mentorskap fick Federico kontakt med arbetsmarknaden och Stockholmshem. Så småningom kunde Federico göra praktik på Stockholmshem. 
– Då började jag på enheten för underhållsstrategi där jag gjorde allt från administrativa uppgifter till att vara med i möten med andra bolag. Ett år senare blev jag anställd som underhållsstrateg.

Vad innebär din roll?

– Mitt jobb är att ta fram underhållsplaner för våra fastigheter och stötta andra delar av organisationen. Jag och mina kollegor initierar projekt som vi lämnar över till projektledare, skriver inriktningsbeslut och rapporter för att starta underhållsprojekt. Vi är tre kollegor med samma typ av roll, men med olika ansvarsområden.

Berätta om en utmaning ni ställts inför och hur ni löste den.

– En kollega funderade kring vattenskadestatistiken i våra drygt 400 fastigheter. Vi hade bra koll på vad vattenskadorna kostade oss per år, men inte vilka åtgärder vi skulle planera för. Så vi skapade en mall för att samla in den data vi behövde ha på vattenskador, och tog hjälp av kollegor ute på fältet för att samla in informationen till oss. Det är ett exempel på kulturen, vi delar frågeställningar och har olika input inom gruppen för att få fram bra lösningar.

Berätta mer om hur du upplever kulturen.

– Alla är öppna och visar omtanke om varandra. En del av svensk kultur är att ha fikarast, det är ett tillfälle då vi exempelvis delar olika erfarenheter eller jobbrelaterade frågor. Stockholmshem har ett tydligt fokus på ett hållbart arbetsliv – att medarbetarna har en bra balans mellan arbetsuppgifterna och livet, vilket jag också uppskattar.

Vad gör dig stolt över din arbetsgivare?

– Att vi jobbar för alla våra kunder som bor i Stockholm gör mig stolt och motiverad. Allt vi gör påverkar hela bostadsmarknaden i huvudstaden. Det ger mig möjlighet att göra bra saker för framtidssamhället här i Stockholm.

Namn: Federico Fabbro
Titel: Underhållsstrateg.
Utbildning: Kandidatprogram i bygg och teknik. Universitetet i Udine, Italien, examen 2014. Fastigheter och byggande, inriktning fastighetsekonomi, Kungliga tekniska högskolan, examen 2018.
Vad saknar du mest med Italien? ”Min familj och maten. Familjen bor nära byn San Daniele som är känd för sin prosciutto. Privilegiet att vara så nära matproducenterna är något jag saknar.”

Delar av den här artikeln är publicerad på Framtidsföretagens webbplats.