Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hållbara bostadsområden

Som allmännyttigt bostadsbolag har Stockholmshem ett särskilt ansvar som sträcker sig utanför tak och väggar. Våra bostadsområden ska vara både socialt och miljömässigt hållbara – det är en viktig del av vårt arbete. Vi ska minska skillnader mellan våra bostadsområden och utveckla trygga och bra miljöer, alltid tillsammans med de som bor och verkar i området.

Customer service