Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hållbara bostadsområden

Hållbar utveckling består av tre dimensioner: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet.

Arbetet med den miljömässiga hållbarheten handlar om att upprätthålla naturens förmåga att förse oss med de naturresurser och tjänster vi människor är beroende av, till exempel mat, vatten eller rekreation. Att behålla förutsättningarna för livet helt enkelt.

Social hållbarhet berör människors livsvillkor och jämlikhet i samhället, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och påverkansmöjligheter, samt möjligheterna att förbättra dem.

Vi jobbar med miljömässig och social hållbarhet på Stockholmshem är för att uppnå Hållbara Bostadsområden. Det är ett av de tre övergripande uppdrag som vi slagit fast i vår affärsplan. De övriga två uppdragen är hållbar ekonomi och nöjda kunder.