Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hållbarhet

Bostaden är en viktig del av vår vardag och våra liv. Därför är det viktigt för Stockholmshem att värna om miljön och ta ett särskilt ansvar för en hållbar utveckling.

På Stockholmshem arbetar vi för att göra boendemiljön sund och trygg och för att vårt arbete ska ge så liten påverkan på miljön och klimatet som möjligt. Att våra hyresgäster har möjlighet att leva hållbart är också viktigt.

Som en av de största aktörerna på bostadsmarknaden har vi ett stort socialt ansvar, som vi tar på allvar. Vårt fokus på sociala frågor ligger på att bygga bostäder och utveckla de stadsdelar där vi finns på de boendes villkor. Vi arbetar också med att få människor i arbete och stötta andra aktörer som bedriver social verksamhet.

Verktyg, styrsystem och samarbeten

Miljöarbetet på Stockholmshem planeras, styrs, genomförs och följs upp genom det miljöledningssystem som utvecklats i företaget och som är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001.

Stockholmshem tillämpar systemet Byggvarubedömningen för att bedöma material och produkter som används i verksamheten. I vår nyproduktion bygger vi generellt med ambitionen att uppnå SILVER i miljöklassningen Miljöbyggnad. 

Genom engagemang och samarbeten i organisationer som SABO, Fastighetsägarna, Sweden Green Building Council, Byggvarubedömningen samt Sustainable innovation stödjer vi utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhälle.

Customer service