Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Laddplats för elbil

Har du elbil, eller funderar du på att skaffa en? Hör av dig till oss så tittar vi på möjligheten där du bor.

  • Vi ordnar med installationen, bindningstiden för dig blir 12 månader. Skulle du säga upp din lägenhet under den perioden kan du givetvis även säga upp bilplatsen.
  • Utöver hyra av bilplats blir den löpande kostnaden 625 kr per månad, oavsett hur mycket el du förbrukar
  • Det är uttag av typ 2 mod 3 som installeras.
  • Stockholmshems laddplatser har en laddeffekt på upp till 3,7 kW (motsvarar 16A enfas, 230V)
  • Vissa laddboxar har inbyggd lastbalansering vilket kan resultera i något längre laddtid vid kapacitetsbrist
  • I första hand kommer motorvärmaruttag att konverteras till laddplats.
  • Du kan av praktiska skäl behöva byta parkeringsplats i och med installationen.

Tyvärr går det inte att fixa laddstolpar överallt, till exempel för att elen i fastigheten helt enkelt inte räcker till. Hör av dig till vår kundtjänst så kan vi undersöka förutsättningarna där du bor.

Vi gör alla parkeringsplatser redo för laddning

Stockholmshem är en del av en gemensam satsning att göra alla våra parkeringsplatser redo för elbilsladdning. Det är ett omfattande arbete som kräver mycket planering och kartläggning. Totalt är det 11 000 parkeringar som Stockholmshem ska göra om till att bli, eller förberedas för att bli, laddplatser för elbilar. 

Uppdraget kommer från Stockholms stad. Stockholmshem är en del i deras satsning att skapa ett grönt och fossilfritt Stockholm till 2030.

Du kan läsa mer om satsningen på länken här under.

Stolpar sitter uppe i mitt garage, men de funkar inte. Vad är det som tar sån tid?

Att bygga ut laddinfrastruktur i ett helt garage är mer än bara el till en laddstolpe, våra ladd-anläggningar är komplexa. Tekniken är komplicerad och olika aktörer är inblandande. Fiber och IT-lösningar behöver kopplas på för att vi ska kunna mäta elkonsumtionen i varje uttag. Dessutom behöver vi säkerställa att elen i huset räcker till och att elcentralen används effektivt. Laddstolparna sätts upp tidigt i projektet så de snabbt kan driftsättas när den bakomliggande tekniken är på plats. Vanligtvis tar det 10-12 månader från det att vi börjar planera tills de nya laddstolparna kan börja användas.