Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Gröna Solberga vinner Stockholms stads Framstegspris

Utvecklingsprojekt Gröna Solberga är en av två vinnare av Stockholms stads pris för nytänkande och innovation, Framsteget. Stockholmshem står bakom projektet.

I bostadsområdet Solberga driver Stockholmshem tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ett projekt med testbäddar för hållbar lösningar. Här kan små och medelstora företag tillsammans med bolaget och hyresgästerna testa och utveckla lösningar på utmaningar som finns i fastighetsbranschen.

– Vi är stolta och glada över utmärkelsen som är ett kvitto på vårt långsiktiga arbete med att utveckla bolagets hållbarhetsarbete och nytänkande. Det är roligt att visa att ett av stadens kommunala bostadsbolag är med och leder innovativa projekt som det här, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshem styrelse.

Tack vare testbädden gynnas tillväxten för små och mellanstora företag inom den gröna sektorn. Här testas till exempel lösningar för att ta hand om ökade vattenflöden, utveckla avfallshantering samt delningstjänster.

– I Solberga tillförs ytterligare en dimension genom att den viktigaste samverkan sker mellan testföretagen, oss på Stockholmshem och våra hyresgäster. Det har bidragit till ett ökat engagemang bland de boende, bland annat genom en odlingsgrupp som startat på deras initiativ, berättar Lena Hanses, projektledare för Gröna Solberga.
– Gröna Solberga är win-win för företagen, hyresgästerna, Stockholmshem, andra i fastighetsbranschen och klimatet.

Stockholmshem var en av två vinnare och fem finalister tillsammans med SISAB (den andra vinnaren av Framsteget), Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning, Kulturförvaltningen, och Kungsholmens Stadsdelsförvaltning.

Motivering

"Vinnaren av Framsteget involverar näringslivet och hyresgästerna i sitt arbete med att utveckla bostadsområdet. Här finns både det sociala och det miljömässiga perspektiven fast förankrade. Små och medelstora företag får möjlighet att testa och utveckla hållbara, klimatsmarta och sociala lösningar tillsammans med de boende för att möta fastighetssektorns utmaningar. Detta har gett ökat engagemang bland de boende, en positiv utveckling i området, stolta medarbetare och nya hållbara lösningar. Arbetet har resulterat i konkreta lösningar för exempelvis dagvattenhantering, avfallshanteringar och appar för att möjliggöra delningsekonomi. Vi ser att testbäddar som denna som har en systematik i att samverka, innovera och implementera lösningar har förutsättningar att spridas till andra verksamheter."

Om Gröna Solberga

  • Gröna Solberga började som en del av Grön BoStad Stockholm som finansierades av EU. Stockholmshem driver nu testbädden vidare i samarbete med IVL.
  • Syftet med Gröna Solberga är att hitta hållbara lösningar som Stockholmshem och andra i branschen kan använda i större skala. Det är också affärsdrivande för företagen som kan testa sina idéer i ett riktigt bostadsområde, och har som mål att engagera de boende i olika projekt. Gröna Solberga bidrar också till att utveckla stadsdelen och öka både trivsel och trygghet.
  • Testföretagen kan genom varumärket Gröna Solberga visa sina produkter i Stockholmshems olika kanaler samt via olika aktiviteter tillsammans med hyresgäster och andra inbjudna. På så sätt får de möjlighet att bygga nätverk, vilket kan ge en väg in på marknaden.
  • Läs mer om Gröna Solbera här.

Om Framsteget

Priset Framsteget delas ut till en eller flera verksamheter inom staden som har gjort något nytt som bör lyftas och spridas. Totalt deltog 25 projekt och vinnarna utsågs den 24 november.

Läs mer om Framsteget här.