Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Solceller på hustak
    Solceller på fem hustak på söder. Foto: Bengt Alm.

Kvarteret Linjalen – en av Södermalms största solcellsanläggningar

På tre år har Stockholmshem gått från fem till 33 solcellsanläggningar och en ökad solenergiproduktion med 330 procent. Nu står bolagets största solcellsanläggning klar på Södermalm – 1 600 kvadratmeter på fem hustak.

Anläggningen i kvarteret Linjalen på Södermalm beräknas producera 300 megawattimmar (MWh) el varje år. Det motsvarar elanvändningen för 90 medelstora lägenheter under ett år.

Elen som produceras kommer att försörja värmepumpar som återvinner värme ur lägenheternas frånluft, men också övriga fastighetsinstallationer som tvättstuga, hissar, ventilation och belysning.

– Målet är att 10 procent av vår elförbrukning ska komma från solel år 2040, och det projekterar vi för just nu. I dagsläget ligger det på 1,7 procent, säger Mona Norbäck, chef Energi hos Stockholmshem.

Under 2022 planerar Stockholmshem nya anläggningar bland annat på Södermalm, i Västertorp, Hammarby Sjöstad och Bagarmossen.

Solceller på hustak

Fakta Stockholmshems solenergi

  • 10 procent av vår elförbrukning ska komma från solel 2040, i linje med Stockholms stads mål
  • Störst av alla anläggningar just nu är kvarteret Linjalen med 1 600 kvadratmeter solceller på totalt 324 kWp
  • Näst störst är Stockholmshems plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden (146 kWp) med 730 kvm solceller på tak och väggar
  • 2018 var den installerade toppeffekten 261 kWp, fördelat på fem anläggningar. 2021 är motsvarande siffror 1 525 kWp och 33 anläggningar. Produktionen kan användas lokalt i fastigheten eller levereras ut på elnätet.
  • Vid årsskiftet 2022/2023 är målet en installerad effekt på 1 828 kWp, en ökning med 700 procent jämfört med 2018.