Till startsidan på stockholmshem.se

Textversion av filmen om stambyte

Här är filmens manus utskrivet.

Stambyte - det här innebär det för dig

Nu ska du få veta vad ett stambyte är, varför vi behöver göra det ibland och vad det innebär för dig som bor i ett av Stockholmshems hus.

Sen ditt hus byggdes har hyresgäster flyttat in och ut. De har diskat, duschat spolat i toaletten och levt sina liv i huset som du bor i. Det är inte konstigt att rör och ledningar blir slitna med tiden.

För att minska risken för läckor och vattenskador behöver vi ungefär vart 50-60 år byta ut vattenledningar och avloppsrör. Rören och ledningarna är det som kallas stammarna i ditt hus.

Vi måste riva ditt badrum för att komma åt stammen. Ibland är även tätskiktet dåligt. Tätskiktet skyddar mot skador om vatten skulle läcka in under väggar eller golv. Därför får du ett nytt badrum.

I köket kommer vi oftast åt rör och ledningar lättare. Vi försöker därför behålla så mycket som möjligt av ditt nuvarande kök. Det är bättre för miljön.

Innan vi börjar undersöker vi i hur just ditt kök mår och vad vi behöver göra för att det ska hålla för lång tid framöver. Till exempel kan vi tvätta, laga och måla om köksluckor och skåp. Ibland kan vi behöva byta ut även delar av köket.

Samtidigt som vi byter rör och ledningar ser vi till att elen lever upp till dagens standard.

Stambytet tar olika lång tid beroende på hur ditt hus är byggt. Ofta tar det 12 veckor. Ibland går det snabbare.

Det är vanligast att du bor kvar i din lägenhet under stambytet. Vi gör lösningar så att du kan laga mat, duscha och gå på toaletten även under renoveringen. Lösningarna ser lite olika ut från renovering till renovering.

Om du av något särskilt skäl inte kan bo kvar under renoveringen behöver vi få veta det så snart som möjligt.

I god tid innan renoveringen börjar får du information om hur du ska förbereda dig. Du kommer också få löpande information under hela renoveringen. Du får en kontaktperson som du kan höra av dig till om du har frågor. Du kan också höra av dig till vår kundtjänst.

Vi hoppas att du blir nöjd efter att vi har gjort förbättringarna i ditt hem, och att du ska bo och trivas hos oss många år framöver!