Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Frågor & svar

Här är svar på de frågor som kom i samband med informationsmötet vi höll den 11 maj. Frågorna och svaren är indelade i kategorier. Längre ner på den här första sidan ligger generella frågor och deras svar. För att komma till frågor och svar om kök, badrum, tillfälligt boende m m i respektive kategori klickar du på bilderna nedan.

Fråga: Kommer 80-talshusen som är påbyggda att renoveras?

Svar: Nej, renovering omfattar inte tillbyggnaderna från 80-talet. Däremot kan ni som bor där påverkas av byggtransporter till och från området och byggarbeten i intilliggande lägenheter.

Fråga: Ni pratade om att byta ut elen som inte uppfyller dagens standarder till elcentral med jordfelsbrytare. Vi som bor i hus som inte omfattas av renovering som är byggda på 80-talet, kommer vi också få elen utbytt till dagens standard?

Svar: Tillbyggnaderna från 80-talet omfattas inte av renoveringen och därför kommer vi inte att utföra några elinstallationer där.

Fråga: Enligt uppgift jag fått så byttes stammarna i dessa gamla delar, samtidigt som de nya delarna byggdes. Varför ska i så fall stambyte ske i de gamla delarna?

Svar: Den stående stammen byttes på 80-talet men den lever inte längre upp till dagens branschstandard. Den inventering som gjorts visar att stammarna i kök och badrum behöver bytas (avloppsrör vars livstid är slut) och läckage från dessa har orsakat omfattande vattenskador.

Fråga: Har det kontrollerats om det går att relaina?

Svar: Filmning av rör och ledningar visar att dessa är i dåligt skick i kök och badrum och behöver bytas ut.

Fråga: Jag undrar varifrån Ni har fått informationen om exakta datum för när stammarna bytes ut? Finns det dokumentation som Ni avser offentliggöra? Tacksamt om detta publiceras.

Svar: Vi har gjort flera inventeringar och utredningar som visar att stammarna för vatten och avlopp uppnått sin livslängd och behöver bytas ut. Bland annat filmning av rören visar på skador.

Fråga: I vissa hus har källarförråden renoverats, varför kommer detta att beröra de som redan varit med om detta?

Svar: Vi kan komma att behöva göra mindre kompletterande arbeten i de hus där vi sedan tidigare gjort trygghetsåtgärder i källaren.

Fråga: Kommer ljudisoleringen mellan lägenheterna förbättras?

Svar: Den planerade renoveringen omfattar inte ljudisolering mellan lägenheterna.

Fråga: Kommer ni att bygga till balkong/uteplats?

Svar: Den här renoveringen omfattar inte balkonger och uteplatser.