Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hyror

Frågor och svar om hyror.

Fråga 1: Höjer ni hyran efter ombyggnaden?

Svar: Ja, efter renoveringen får fastigheterna och lägenheterna en bättre standard vilket är hyreshöjande.

Fråga 2. Hur mycket ungefär kan man räkna med att hyran höjs i procent?

Svar: I nuläget kan vi inte säga något om hur mycket hyrorna kommer att höjas. Det är en förhandlingsfråga mellan Stockholmshem och Hyresgästföreningen, där vi utgår från en överenskommelse som tecknas mellan parterna.

Enligt bruksvärdessystemet jämförs hyran med hyror som förhandlats fram för likvärdiga lägenheter med samma standard och i likvärdigt läge, så hyrorna ska ligga på liknande nivåer. Regelverket för hyressättning gäller för både allmännyttan och privatägda fastigheter.
Hyresnivån bestäms utan att ta hänsyn till produktionskostnader (d v s kostnaden att renovera huset), driftskostnader och andra kostnader/förvaltningskostnader.

Fråga 3: Hur många procent beräknar ni hyrorna höjs med? Det måste finnas en kalkyl?

Svar: Se svaret på fråga 2 ovan.

Fråga 4: Vad händer om hyran blir för hög i relation till min inkomst?

Svar: Den nya hyran trappas vanligtvis in under tre år så du betalar full hyra fjärde året efter renoveringen. Det här är förhandlingsfråga mellan Stockholmshem och Hyresgästföreningen.

Fråga 5: Om hyran är för hög, kan man få en liknande lägenhet av Stockholmshem?

Svar: Stockholmshems lediga lägenheter lämnas till Bostadsförmedlingen för uthyrning. Även den interna kön förmedlas även via Bostadsförmedlingen. Den interna byteskön är en separat kö för dig som har ett hyreskontrakt hos något av Stockholms stads kommunala bostadsbolag – Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, Stadsholmen eller Micasa. Du aktiverar din plats i interna byteskön kostnadsfritt hos Bostadsförmedlingen.

Fråga 6: Kommer hyreshöjningen vara baserad på grundhyran eller de VLU som har gjorts av Stockholmshem innan flytten till lägenheten?

Svar: Den nya hyresnivån baseras inte på den nuvarande hyran eller VLU-åtgärder.

 

Tillbaka till Frågor & svar startsida.