Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Traneberg

Våra äldsta hus i Traneberg är från 30-talet och nu behöver de renoveras och moderniseras. Här finns information om projektet och dokumentation från projektets samråd.

Lägesrapport 7 mars 2023

Det här händer i planeringen för projektet just nu.

  • Samrådsgruppen med hyresgäster och representanter från Stockholmshem och Hyresgästföreningen har haft ett antal möten för att komma överens om åtgärder i den planerade upprustningen. När samrådet avslutades valde flera av hyresgästrepresentanterna att inte skriva under överenskommelsen. Därför planerar vi nu projektet utan överenskommelse.
  • Nästa steg är hyresgästgodkännande, där du får ta ställning till de åtgärder vi planerar i din lägenhet och husets allmänna utrymmen. Underlag med teknisk beskrivning och sammanställning över upprustningsnivåerna samt ett svarskuvert kommer under mars.

Se hela lägesrapporten 7 mars 2023 här.

Frågor?

Vänd dig till projektsamordnare Marie Sandberg på telefon 08-508 392 58 och e-post ombyggnad-traneberg@stockholmshem.se.

Sidan uppdateras löpande. Senaste uppdateringen 18 april 2023.