Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Kök

Frågor och svar om kök

Fråga 1: Blir det möjligt att få mer bänkutrymme i köket så man får plats med en kaffebryggare et c?

Svar: Köken är från 30-talet och en del av dem har inte rustats sedan dess. Många hyresgäster upplever dem som trånga och det saknas avställningsytor och bänkytor. Så som köken byggdes på 30-talet är inte förenligt med dagens standard med kyl/frys, det är trångt och inte tillgängligt. Vissa lösningar är inte godkända enligt dagens brandskyddskrav, till exempel att spisen står intill diskhon. Med renoveringen vill vi förbättra kökens utformning och tillgänglighet samt skapa mer arbetsytor och förvaringsutrymmen.

Fråga 2: River ni väggen i kök som delar kök och matrum?

Svar: Se svaret på fråga 1 ovan om kök.

Fråga 3: Kommer planlösningen att ändras i köket? Och om det blir så, finns det möjlighet att behålla den planlösningen som är idag?

Svar: Se svaret på fråga 1 ovan om kök.

Fråga 4: Om man har ett originalkök i extremt fint skick – finns möjlighet att få bevara så mycket som möjligt av det – både ur kulturhistoriskt och ur ett hållbarhetsperspektiv?

Svar: Vi tittar alltid på möjligheten att renovera varsamt och bevara befintliga kvaliteter och historiska värden. Det är viktigt, och där vi kan bevara, återanvända eller utveckla befintliga värden gör vi det. I just det här projektet har vi bedömt det som nödvändigt att göra en större upprustning av köken. Vi ser alltid till helheten och det är viktigt att våra hyresgäster har ett säkert, tillgängligt och bra fungerande kök.

När det gäller köken har vi utrett flera olika alternativ, däribland att bevara eller renovera befintliga kök, och kommit fram till att det inte är möjligt av flera anledningar. Köken byggdes på 30-talet och lever inte upp till dagens krav på säkra och tillgängliga kök. Brandsäkerheten behöver förbättras för att leva upp till dagens krav. Vissa lösningar är inte godkända enligt dagens brandskyddskrav, till exempel att spisen står intill diskhon.

Vi har tittat på möjligheten att gör olika för olika lägenhetstyper men det är svårt ur förvaltningssynpunkt.

Vår bedömning är att det inte går, på grund av tillgänglighets- och säkerhetskrav. De arbeten vi behöver göra för att det ska bli långsiktigt tillgängliga och säkra kök kräver att de byts.

Fråga 5: Kommer ni att ta hänsyn till de originaldetaljer och det historiska värdet som finns i lägenheterna?

Svar: Se svaret på fråga 4 ovan om kök.

Fråga 6. Originaldetaler är t ex gamla serveringsskåp med utdragbar marmorskiva, platsbyggda skåp, som inte ens är på samma vägg som avloppet.

Svar: Se svaret på fråga 4 ovan om kök.

Fråga 7: Men hela köket behöver absolut inte rivas för att komma åt avloppsrören? Det är enbart vid diskbänken i så fall.

Svar: Se svaret på fråga 4 ovan om kök.

Fråga 8: Har ni verkligen inget intresse att bevara det som går att bevara? Om det är en standardhöjning/hyreshöjning som är främsta skälet, kan man i så fall få behålla så mycket platsbyggd inredning som det går och få ett bättre golv, helkalklat ovanför diskbänken eller annat som är standardhöjande? Vill VERKLIGEN ha kvar mitt gamla funktionella och vackra kök. Kom på studiebesök och titta – det vore förfärligt att riva "bara för att"!

Svar: Se svaret på fråga 4 ovan om kök.

Tillbaka till Frågor & svar startsida.