Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Statusrapport 230307

Till dig som bor på Hoburgsstigen 1-13, Margretelunds-vägen 55-61 och 65-67, Vidängsvägen 32-48, Kilsbergs-vägen 1-5 och Högklintsvägen 1 och 2-8
2023-03-07

Aktuellt om planerna för upprustning

Här kommer en lägesrapport om vad som händer i planeringen för upprustningsprojektet i ditt område just nu.

Kort om samrådet

Samrådsgruppen för stambytesprojektet har haft ett antal möten och diskuterat åtgärderna i den planerade upprustningen. Syftet med samrådet var att nå en överenskommelse mellan Stockholmshem, Hyresgästföreningen och de hyresgäster som representerade er som bor i området. När samrådet avslutades valde dock flera av hyresgästrepresentanterna att inte skriva under den framtagna överenskommelsen. Det innebär att vi nu går vidare och planerar projektet utan överenskommelse.

Det här samrådde vi om:

  • Upprustningsnivåer för kök och badrum
  • Material och färger i kök och badrum

Planerade åtgärder

I upprustning planerar vi att rusta upp kök och badrum och det ingår även ett antal andra åtgärder, bland annat ny elinstallation, trygghetsskapande åtgärder och målning av trapphus. En beskrivning av alla åtgärder finns här.

Förbättringsförslag

Utöver de planerade åtgärderna fick vi många värdefulla synpunkter och förslag genom samrådsgruppen som vi tar med oss som förbättringar och justerar projektet utifrån:

  • Kvarboende istället för evakuering under ombyggnadstiden
  • Fler olika alternativ för köksupprustning, tre istället för två (befintligt- ombyggt eller nytt)
  • Ventilationsåtgärder i form av justering av befintliga fönsterventiler för att tilluften ska bli bättre.

Åtgärder som inte ingår i projektet

Under samrådets gång har det också kommit upp önskemål om åtgärder som inte ingår i stambytesprojektet, och som vi inte kan lägga till i projektet. De har lämnats vidare till vår förvaltning som kommer att titta vidare på vad som kan och behöver göras.

Nästa steg – hyresgästgodkännande

För att Stockholmshem ska kunna göra renoveringen i lägenheter och gemensamma utrymmen behöver vi hyresgästernas godkännande. Det sker i ett så kallat hyresgästgodkännande.

Som hyresgäst ska du godkänna renoveringen i din lägenhet samt åtgärderna i gemensamma utrymmen. Vi behöver godkännande från varje kontraktsinnehavare för att starta renoveringen i lägenheterna. För att starta renoveringen i gemensamma utrymmen krävs att mer än 50 procent av hyresgästerna ger sitt godkännande. Om vi inte får godkännanden kan vi ansöka hos Hyresnämnden om att få genomföra åtgärderna. Då lämnar Stockholmshem ärendet till Hyresnämnden för ett avgörande.

Under mars månad planerar vi att skicka underlaget för hyresgästgodkännandet till dig. Då får du en teknisk beskrivning över planerade åtgärder, en sammanställning över upprustningsnivåerna för badrum och kök och en svarsblankett med kuvert. Vi återkommer med mer information.

Träffa oss i besökslägenheten

Vi kommer att finnas på plats i besökslägenheten på bottenvåningen på Hoburgssstigen 7 vid några tillfällen nu i mars. Dit kan du som har frågor om stambytesprojektet komma och träffa oss.

Öppettider: torsdag 23 mars kl 13-15 och tisdag 28 mars kl 16-18.

Preliminär tidplan

  • Våren 2023: Du får underlag för hyresgästgodkännandet, preliminärt under mars.
  • Hösten 2023/våren 2024: Färg och materialval samt val av upprustningsnivå.
  • Hösten 2024: Renoveringen startar och vi beräknar att den tar cirka 12 veckor per lägenhet.

Mer information på webben

Information om projektet publiceras löpande här på www.stockholmshem.se/traneberg. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på ombyggnad-traneberg@stockholmshem.se eller ringa vår projektsamordnare Marie Sandberg på tfn 08-508 392 58.