Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Presentation på samrådsmöte 12 september 2022

Intresserad av att byta lägenhet?

  • Vill du bo kvar i området men önskar en annan lägenhet? Vi kan hjälpa dig att försöka hitta en bytespartner.
  • Du som berörs av ombyggnaden kan få förtur på eventuella lediga lägenheter i fastigheten. Om det är fler som är intresserade av samma lägenhet gäller kötid, det vill säga boendetid i nuvarande lägenhet.
  • Du som har ett förstahandskontrakt är automatiskt med i den interna byteskön. Din kötid är densamma som boendetiden i din nuvarande lägenhet. Du kan använda din kötid för att byta till en lägenhet som passar dig i hela allmännyttans bestånd (Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder).

Hyra efter ombyggnad

  • Hyran kommer att höjas efter ombyggnaden. Den nya hyresnivån förhandlas mellan Stockholmshem och Hyresgästföreningen.
  • Vårt förslag är att den nya hyran trappas in, det vill säga att man inte får hela höjningen redan första året, den sker gradvis över ett antal år. Man få då möjlighet att ställa om sin ekonomi eller om man vill, byta till en annan lägenhet. Även intrappning förhandlas med Hyresgästföreningen.

Så jobbar vi med hyressättning

  • Årliga förhandlingar
  • Hur går en hyresförhandling till
  • Vad är ett bruksvärde.

Bild på tabell över hyresförändringar.

Bild på tabell över hyresförändringar.