Till startsidan på stockholmshem.se

22 november2022: statusrapport

Som vi berättat tidigare så har Stadsbyggnadskontoret beslutat att starta arbetet med detaljplanen för området. Nu håller de på att ta fram ett underlag för att politikerna i stadsbyggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om de vill ge startbesked för planarbetet.

Vi vet inte när stadsbyggnadsnämnden kommer att fatta beslut men vi tror att det blir senare i höst.

Vi är alltså fortfarande tidigt i detaljplaneprocessen. Du kan läsa mer om de olika stegen i processen på Stockholm växer-webben: växer.stockholm/tema/stadsbyggnadsprocessen.

Vi har fått frågor om vad som händer när grannar flyttar och lägenheter blir tomma. Vi vill inte ha tomma lägenheter i bostadsområdet, det bidrar till otrygghet. Vår plan är därför att fortsätta hyra ut lediga lägenheter till SHIS. Vi kan bara hyra ut på tidsbegränsade hyresavtal och det passar bra för SHIS verksamhet. Eftersom vi fått signaler från er som bor i området om att det inte alltid fungerar så bra har vi en pågående dialog med SHIS om hur de stöttar sina hyresgäster.

Vi fortsätter att hålla dig informerad och återkommer så snart vi har något nytt att rapportera. Du kan alltid ringa till din kontaktperson om du har frågor.