Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Husfasad

Så här vill vi utveckla Solhems hagväg

Det finns ett stort behov av att utveckla och förnya området där du bor. Planerna på utveckling av vårt område på Solhems Hagväg ligger flera år fram i tiden och är i nuläget endast ett förslag, men vi vill redan nu berätta om vårt förslag.

Våra hus på Solhems Hagväg byggdes på 70-talet och är i stort behov av renovering. Husens konstruktion gör det svårt att underhålla och förebygga skador. Vi har utrett flera åtgärdsförslag men de undersökningar vi gjort de senaste åren visar att det inte är realistiskt att renovera husen så att de uppfyller dagens krav och standard. Därför är vårt förslag att ersätta de befintliga husen med nya. Det skulle också skapa möjlighet att bygga fler bostäder i området.

Planerna ligger flera år fram i tiden och du ska ha fått information om alla alternativ till framtida bostad som du har som hyresgäst hos oss. För att vi ska få veta vad du har för behov och önskemål har du fått en egen kontaktperson hos oss, som du alltid kan kontakta och ställa frågor till.

För att gå vidare med vårt förslag till utveckling krävs först att detaljplanen för området ändras. I juni 2022 meddelade stadsbyggnadskontoret att de beslutat att starta arbetet med detaljplanen. Du kan läsa mer om detaljplaneprocessen på Stockholm växer-webben: växer.stockholm/tema/stadsbyggnadsprocessen

En ny detaljplan tar lång tid, i genomsnitt sex år, att ta fram. Det innebär att du har gott om tid för att bestämma hur du vill göra med ditt framtida boende. Du kan fundera i lugn och ro, och vi kommer att hjälpa dig hela vägen.

Frågor?

Kontakta den kontaktperson du fått om du har frågor om detta eller vill prata om ditt val av boendealternativ. Om du inte har kvar telefonnumret når du din kontaktperson via mejl kunddialog@stockholmshem.se.

Du kan också kontakta Hyresgästföreningen för stöd och råd. Då ringer du deras rådgivning på telefon 0771-443443. Dit kan även du som inte är medlem ringa för rådgivning.