Till startsidan på stockholmshem.se

Positivt besked om detaljplanen

Som vi berättat tidigare är vårt förslag att bygga nya bostäder på Solhems Hagväg. För att kunna genomföra förslaget behöver detaljplanen för området ändras. I mars skickade vi in en ansökan om ändrad detaljplan och nu har vi fått positivt besked från Stadsbyggnadskontoret.

Beskedet innebär att Stadsbyggnadskontoret har beslutat att starta arbetet med detaljplanen. Arbetet startar under hösten och det är som vi skrivit tidigare en lång process, det tar flera år att ta fram en ny detaljplan. Du har alltså fortfarande gott om tid på dig att bestämma hur du vill göra med ditt boende.

Vi kommer självklart att hålla dig informerad, vi fortsätter att hålla kontakt och du kan alltid ringa till din kontaktperson om du har frågor. Nu väntar dock semestertider och det kan ta lite längre tid att få svar från oss.

Informationssidan här på vår webbplats uppdaterar vi kontinuerligt  aktuell information.

Uppdaterad 29 juni 2022