Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Var med och påverka i samrådet

Du kan vara med och påverka delar av renoveringen i en samrådsgrupp. Den består av representanter från Stockholmshem, Hyresgästföreningen och er hyresgäster.

I samrådet pratar vi om de åtgärder som är möjliga för er hyresgäster att påverka. I kvarteret Linjalen handlar det om åtgärder i lägenheternas badrum och kök. 

Tillsammans tar samrådsgruppen fram en rekommendation för basnivå och utökad nivå/-er på renoveringen i badrum och kök. 

Hör Hyresgästföreningen berätta mer om samrådet och vad det innebär att delta.

Anmäl ditt intresse senast 20 maj

Det viktiga i samrådet är att fånga upp allas åsikter. Därför vill vi ha en bred representation från er hyresgäster. Det handlar om allas lägenheter och i samrådsgruppen ska du representera alla dina grannar. 

Vi tar emot intresseanmälningar till samrådsgruppen och referensgruppen fram till 20 maj 2024. Du kan anmäla dig på plats vid Öppet hus eller via mejl. 

I anmälan vill vi att du uppger om du vill vara med i samrådsgruppen eller referensgruppen samt: 

  • namn
  • kontaktuppgifter
  • lägenhetens storlek
  • hur många ni bor i hushållet.

Skicka uppgifterna till Peder Lönngren på Hyresgästföreningen: peder.lonngren@hyresgastforeningen.se eller Carolina Olai på Stockholmshem: ombyggnad.linjalen@stockholmshem.se.