Till startsidan på stockholmshem.se

Vill du jobba med Stockholmshusen?

Flerfamiljshus med ljusa fasader och balkonger

Stockholmshems Stockholmshus i Solberga stod klara 2021. Foto: Gustav Kaiser.

Bostadsbristen är en av huvudstadens och regionens största utmaningar. De kommunalägda bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har en viktig roll för att bidra till att lösa dessa utmaningar genom att bygga lägenheter i fint utformade hus med rimliga hyror till lägre kostnader. Stockholmshusen är ett gemensamt projekt och en viktig del i bostadsbolagens planerade nyproduktion. Projekt Stockholmshusen startades 2015 med ambition att öka produktionstakten. Projektet har utvecklat ett konceptbyggande av bostadshus i syfte att bygga fler hyresrätter snabbare och mer kostnadseffektivt.

Dessa koncepthus, karakteriseras av fint utformade hus med fokus på en genomtänkt utformning med väl gestaltade detaljer såsom fönsteromfattningar i relief, en väl utvald kulörpalett, välkomnande entréer mm. Samtidigt ska fastigheterna leva upp till stadens i övrigt höga krav på exempelvis energianvändning, miljö och tillgänglighet.

Projekt Stockholmshusen kommer att succesivt anvisa lämplig mark och involvera entreprenörer redan under planeringsstadiet.

Vill du vara med och bygga Stockholmshus? Här kan du läsa vad som krävs för att kvalificeras (pdf).

Du ansöker här, på KommersAnnons.se