Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Man spikar upp anslag om Rättvist byggande på byggfutt-vägg.

Rättvist byggande

Fusk är ett svagt ord för att beskriva det som pågår på byggarbetsplatser i Stockholm. Med satsningen Rättvist byggande går vi i täten i arbetet för sund konkurrens på lika villkor.

Vi har bestämt oss. Våra byggarbetsplatser ska vara fria från oegentligheter. Och våra hyresgäster ska kunna lita på att deras lägenheter är byggda på rätt värderingar.

Flera år av högkonjunktur inom byggbranschen i Sverige har lett till brist på arbetskraft och allt oftare förekommer misstankar om fusk, vilket bekräftas av myndigheter och branschorganisationer. Rapporter visar att den organiserade brottsligheten har fått fotfäste i branschen.

Genom föreningen Rättvist byggande jobbar vi proaktivt och strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Det handlar om sund konkurrens på lika villkor och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer.

Sund konkurrens på lika villkor

Visionen med Rättvist byggande är att branschen ska veta att det inte lönar sig att fuska på våra byggarbetsplatser. Vi ska attrahera de seriösa företagen för en sund konkurrens på lika villkor. Våra entreprenörer ska betala skatt och sociala avgifter samt ge sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och semester. Detta gäller även våra underentreprenörer. På våra byggarbetsplatser ska alla ha ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd. 

Så här jobbar vi med Rättvist byggande

Arbetet med Rättvist byggande omfattar alltifrån krav vid upphandling och avtalsskrivning till kontroller på byggarbetsplatser. 

  • Våra medarbetare är utbildade i Rättvist byggande.
  • Samtliga entreprenörer på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss.
  • Byggarbetsplatserna skyltas med Rättvist byggande.
  • Kontroller görs oannonserat på våra byggarbetsplatser av säkerhetsföretaget Scandinavian Risk Solution, SRS. De kontrollerar bland annat att de som jobbar på våra byggarbetsplatser har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.
  • Vi uppmanar alla att anmäla misstankar om oegentligheter till Fair Play Bygg, en oberoende organisation som tar emot tips om brottslighet i byggbranschen.

När vi hittar avvikelser kontaktar vi huvudentreprenören och för en dialog om krav på åtgärder och möjliga påföljder. Vi anmäler alltid lagbrott till polisen och/eller berörd tillsynsmyndighet.

Breddad satsning ger större genomslag

Satsningen på Rättvist byggande startades av Stockholmshem 2017. År 2019 anslöt Svenska Bostäder, Familjebostäder och Skolfastigheter i Stockholm (Sisab). I november 2020 anslöt även Micasa Fastigheter, som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. 2021 bildades den ideella föreningen Rättvist byggande i samarbete med branschorganisationen Byggherrarna. Föreningen är en fristående organisation för byggherrar, både privata och offentliga, som är seriösa. långsiktiga och som vill bygga rättvist.

Samverkan mellan flera aktörer

Rättvist byggande samarbetar med ett flertal tillsynsmyndigheter och branschorganisationer: Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Stockholms Byggmästareförening och Fair Play Bygg.

Anmäl fel och brister

Om du misstänker att lagar och avtal inte följs kan du göra en anonym anmälan till Fair Play Bygg, en oberoende organisation som lämnar informationen vidare till ansvarig myndighet.
Anmäl till tipsa@fairplaybygg.se

Mer information

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till oss på info@rattvistbyggande.se.