Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Kameraövervakning

Stockholmshem har på några platser ett antal trygghetskameror uppsatta för att skapa trygghet för våra hyresgäster och i våra bostadsområden.

Att sätta upp en kamera är aldrig vårt förstahandsalternativ utan något vi gör endast när andra trygghetsskapande åtgärder inte hjälpt. Där vi har trygghetskameror uppsatta finns alltid informationsskyltar som visar att vi filmar, vem som är ansvarig och kontaktuppgifter till oss för frågor. Skyltarna är placerade så att du kan se dem innan du går in i ett område som övervakas.

Hur behandlas materialet?

Innan en kamera sätt upp gör vi en behovsanalys enligt krav från EU, och vi utvärderar regelbundet behovet av att ha en uppsatt kamera kvar. Inspelat material sparas i 72 timmar och det är endast ett fåtal personer inom bolaget som har rätt/möjlighet att ta del filmerna och enbart när det behövs för att utföra en arbetsuppgift. Det inspelade materialet kan komma att delas med andra myndigheter om de har ett berättigat behov att ta del av uppgifterna (till exempel Polisen vid en förundersökning).

Personuppgifter

Vid kameraövervakning sker en behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för kameraövervakningen är Artikel 6 i Dataskyddsförordningen och punkt f, så kallad intresseavvägning. Det berättigade intresset avser att öka tryggheten i våra bostadsområden, minska skadegörelsen samt förhindra brott. Stockholmshem är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter vid kameraövervakningen.

Bolaget följer gällande lagar för kameraövervakning och personuppgiftshantering. Har du frågor om gällande Stockholmshems kameraövervakning kan du kontakta bolagets dataskyddsombud på epost@stockholmshem.se. Vid klagomål på vår behandling av personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsfrågor.