Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Elsa och Khava samtalar i en soffa

Stockholmshems medarbetare mentorer för nyanlända

27 nyanlända stockholmare får varsin mentor från bostadsbolaget Stockholmshem. Programmet ska hjälpa nyanlända att komma ut i arbetslivet.

Stockholmsmentor är en del i Stockholms stads satsning där olika aktörer i staden arbetar tillsammans för integration av nyanlända stockholmare. Det har Stockholmshem tagit fasta på och uppmuntrar sina medarbetare att bli mentorer.

– Det är viktigt både för oss som bolag och som en del av Stockholms stad att bidra till integrationsarbetet i staden. Vi gör det lättare för våra medarbetare att engagera sig genom att bland annat bjuda på några timmars arbetstid för uppdraget, säger Rana Kasto, hållbarhetsutvecklare och initiativtagare för programmet på Stockholmshem.
– Jag är glad över att vår ledningsgrupp ser värdet i en sån här satsning. Extra roligt är det att flera av dem, inklusive vår VD, har valt att bli Stockholmsmentor.

Rana Kasto, hållbarhetssamordnare

I första omgången har 27 av Stockholmshems medarbetare anmält sig för att bli Stockholmsmentor. Fler har möjlighet att söka nästa år och intresset är stort.

– Att så många har anmält sig redan är fantastiskt och som ordförande blir jag stolt över att bolaget tagit initiativet och satsar på detta. Mentorsprogrammet är ett sätt att skapa värde för de människor som kommer hit, ge dem en möjlighet att kunna etablera sig i Sverige och försörja sig, säger Björn Ljung (L), ordförande Stockholmshem.

Mentorskapet utvecklar åt båda håll

Elsa Hellström, som jobbar som kommunikatör på Stockholmshem, är mentor för Khava som kommer från Ingusjien i Ryssland.
– Jag har länge velat göra något och funderar mycket på integrationsutmaningen. Och nu när vi är igång känner jag hur mycket det ger mig att vara mentor, säger Elsa.

Mentorerna blir inte bara ett stöd på vägen in i det svenska samhället. Mentorskapet kan också vara utvecklande och ge nya perspektiv. Elsa menar att hon lär sig minst lika mycket.
– Jag blir påmind om att inte ta allt för givet. Hur jag skulle klara mig om jag skulle behöva starta om i ett helt nytt land som vuxen? Jag blir också medveten om hur viktig kommunikation är. Det är inte bara språket som är nytt, alla våra kulturella och sociala koder måste vara svåra att knäcka. Det kan vi som Stockholmsmentorer hjälpa till med.

Stockholmsmentor – så här funkar det hos Stockholmshem

  • Stockholmsmentor är ett program för yrkes-, språk- och ungdomsmentorer
  • Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för programmet
  • Mentorerna får en endagarsutbildning i coaching och mentorskap med fokus på interkulturellt perspektiv och kommunikation samt två uppföljande nätverksträffar
  • Mentorer och adepter träffas en gång i månaden under åtta månader
  • Stockholmshem bjuder sina anställda på tiden för utbildningarna och en timme i månaden av arbetstiden för möten med adepten.