Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Visionsbild
    Illustration: Nyréns Arkitektkontor

Stockholmshem bygger: 91 nya hyreslägenheter i Hägersten

Pressmeddelande: Stockholmshem bygger fyra Stockholmshus längs Västertorpsvägen i Hägersten. Totalt byggs 91 lägenheter med höga krav på miljö och hållbarhet. Husen beräknas stå klara för inflyttning från hösten 2023.

– Stockholmshusen är ett viktigt projekt för att få ned byggkostnaderna och möjliggöra lite lägre hyror, runt 19 procent lägre, i staden. Med entréer mot gatan och utomhusbelysning vill vi skapa mer liv och rörelse och göra området tryggare, säger Björn Ljung (L), Stockholmshems styrelseordförande.

Husen har höga krav på hållbarhet och energieffektivisering, och byggs med ambitionsnivå Miljöbyggnad Silver.

– Fjärrvärme kompletteras med bergvärme och solfångare med vattenpaneler värmer upp husen och vatten. Solceller på taken genererar förnybar el som används för drift av bland annat ventilation, fläktar och hissar. Dagvatten tas omhand med bland annat växtbäddar, gröna tak och ett fördröjningsmagasin under gården innan det vid extrema skyfall leds vidare ut på det kommunala nätet, säger projektledare Tobias Johansson.

Entreprenör är NCC och arkitekt Nyréns Arkitektkontor.

De nya bostäderna är en del i stadens satsning att bygga 140 000 bostäder till år 2030.

Stockholmshems hus beräknas bli klara för inflyttning från hösten 2023.

Fakta

  • Fyra Stockholmshus med 4 till 5 våningar mellan Stockholmshems befintliga 50-talshus och Good Morning Hotell
  • Totalt 91 hyreslägenheter på 1-5 rum och kök, främst tvåor och treor. Alla lägenheter får balkong eller uteplats
  • Husen byggs för Miljöbyggnad nivå Silver och har höga krav på miljö och hållbarhet med låg energiförbrukning, låg miljöpåverkan, bra materialval och god inomhusmiljö. Enligt Stockholmshems miljöprogram säkerställs exempelvis att entreprenörer och leverantörer använder moderna arbetsmaskiner, att transporter sker med låga utsläpp och att byggavfall sorteras
  • Till taken används takpapp istället för betongplattor eller plåt. Papptak har en kortare livslängd men en lägre klimatpåverkan
  • Beräknad energianvändning ligger på 39-47 kWh/kvm per år, vilket är lägre än stadens krav, som är maximalt 55 kWh/kvm per år
  • Innergård med fruktträd, lekplats, odlingslotter och en uteplats med köksö.

Om Stockholmshusen

Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, privata entreprenörer och stadens tekniska förvaltningar för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter med god arkitektur och höga krav på hållbarhet. Stockholmshusen byggs utifrån ett särskilt framtaget koncept för gestaltning.