Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Skyddsrum

Just nu får vi in en del frågor om skyddsrum.

Här är svaren på de vanligaste frågorna vi får in:

  • Många av våra fastigheter har skyddsrum. På MSBs hemsida (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap) finns en interaktiv karta där du kan själv kan leta upp ditt närmaste skyddsrum. Här är en länk till MSBs skyddsrumskarta.
  • Vid krig blir man uppmanad att gå till närmaste skyddsrum. Det betyder att även om ett skyddsrum ligger i Stockholmshems hus, så kan det komma att användas av personer som inte bor i huset. Dörren kommer att stå öppen, så att inga nycklar eller taggar behövs för att komma in.
  • Många skyddsrum i Sverige används som förråd eller annat när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När det beslutet är fattat har vi (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen. Mer info finns på MSB:s hemsida.
  • Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn.
  • Svenska skyddsrum är bara avsedda för människor.
  • Skyddsrum är uppmarkerade med en tydlig vit skylt märkt "skyddsrum".