Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Ny hyra på din avi för maj

Nu är det klart att årets hyreshöjning blir i genomsnitt 5,3 procent från den 1 januari 2024. Din nya hyra kommer på hyresavin i april, som gäller för maj månad.

Höjningen blir i genomsnitt 5,3 procent. Höjningen blir dock olika beroende på vilken typ av lägenhet du bor i. De allra flesta hyresgäster får en höjning på 5,6 procent. Om du bor i en lägenhet med så kallad presumtionshyra, byggda efter 2012, får du en höjning på 4 procent.

I april får du också en separat hyresavi för den retroaktiva hyreshöjningen för årets första fyra månader. Betalningstiden för den retroaktiva delen är förlängd till den 30 augusti.

Du kan välja att betala hela beloppet på en gång, eller dela upp betalningen på fler tillfällen. Om du delar upp betalningen så väljer du det belopp du önskar betala och anger samma OCR-nummer vid varje betalningstillfälle. Det går bra att ändra beloppet på fakturan trots att standardformuleringen ”Belopp (får inte ändras)” ligger kvar. Hela beloppet måste vara betalt senast den 30 augusti. 

På Mina sidor kommer du kunna se avin för den retroaktiva hyran, hur mycket du har betalat in och hur mycket du har kvar att betala.

Inget autogiro för retroaktiva avin

Avin för den retroaktiva hyran kommer inte att dras per autogiro. Du måste själv betala den avin "manuellt", antingen allt på en gång eller genom att delbetala lite åt gången fram till förfallodatum 31 augusti.

Om du inte betalat klart hela beloppet den 30 augusti och har autogiro kopplat till den ordinarie hyresaviseringen så kommer det återstående beloppet att dras på autogiro efter den 30 augusti.

Så räknar du ut din nya hyra

Du får fram din nya hyra genom att multiplicera din grundhyra med 1,056 eller 1,04 om du bor i en nybyggd lägenhet med presumtionshyra. Utöver det kommer du att betala höjningen för januari, februari,mars och april retroaktivt. 

Räkneexempel:

Om din månadshyra är 7500 kr och du får en hyreshöjning med 5,6, så blir din nya hyra 7500 kr x 1,056 = 7920 kr. Höjningen är 420 kr/mån och den retroaktiva summan blir då 420 x 4= 1680 kr. 

Hyrorna för de kommunägda bostadsbolagen Stockholmshem och Familjebostäder blev klara efter beslut av en opartisk ordförande och därefter en överenskommelse med Hyresgästföreningen region Stockholm.