Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Stockholmshem bygger: 102 hyreslägenheter i Rågsved

Från hösten 2020 står de klara för inflyttning – Stockholmshems första Stockholmshus med 102 hyreslägenheter i Rågsved. Ett pilotprojekt i mobilitet där staden testar nya lösningar för hållbart resande. Att husen dessutom byggs i moduler och med stommar av trä bidrar till stadens mål om klimatneutralitet.

Det här är ett sätt att bygga som bidrar till stadens mål om klimatneutralitet till 2030.

Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshems styrelseFrån hösten 2020 står de klara för inflyttning – Stockholmshems första Stockholmshus med 102 hyreslägenheter i Rågsved. Foto: Bengt Alm

På Hagsätravägen bygger Stockholmshem två nya sexvåningshus. Husen utformas för att passa in med den befintliga 50-talsbebyggelsen, och med entréer mot gatan är stadens ambition att skapa mer liv och rörelse som ett led att öka tryggheten i området.

– Det är väldigt roligt att vi nu påbörjar byggandet av 102 nya klimatsmarta hyresrätter i Rågsved. Stockholmshusen är ett viktigt projekt för att få ned byggkostnaderna och möjliggöra för överkomliga hyror i staden. Jag ser fram emot när det är dags för inflyttning 2021, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Trä istället för betong

Husen byggs med stommar i trä istället för betong och produceras i fabrik och transporteras sedan till byggarbetsplatsen för montering. Sättet att bygga är mer kostnadseffektivt, minskar koldioxidutsläppen och skapar en bättre boendemiljö.

– Redan nu har Stockholmshem planer på att använda samma metod för fler hus, att bygga i trä. Det här är ett sätt att bygga som bidrar till stadens mål om klimatneutralitet till 2030, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshems styrelse.

Lindbäcks som fått uppdraget att bygga bostäderna har stor erfarenhet inom industriellt byggande av flerbostadshus i trä.

Satsning på klimatsmarta tjänster

Stockholmshusen på Hagsätravägen är också ett pilotprojekt med målet att öka kunskapen om hur staden kan utveckla mobilitetstjänster. Hyresgästerna erbjuds ett flertal klimatsmarta tjänster.

– Vi vill göra det enklare för våra hyresgäster att leva lite mer klimatsmart, och satsar framförallt på klimatsmart resande med cykel. Vi bygger 280 cykelparkeringsplatser, varav några för lådcyklar, och ett cykelkök där man kan mecka med sin cykel. Vi kommer att erbjuda medlemskap i bilpool och parkeringsplatser med laddstolpe för elbil, säger Mikaela Ericsson, projektledare hos Stockholmshem.

Det finns också planer på cykelpool. Dessutom byggs ett leveransrum där hyresgästerna enkelt kan hämta varor som beställs på nätet när det passar dem, istället för att ta sig till ett utlämningsställe.

Fakta

  • Två hus på Hagsätravägen, mellan Rågsvedstorget och Hagsätra centrum, med 102 hyreslägenheter på 1-4 rum och kök
  • Det första huset beräknas stå klart hösten 2020, det andra vintern 2020/2021
  • 280 cykelparkeringsplatser, varav några för lådcyklar
  • Cykelkök – ett utrymme med tillgång till verktyg, servicebänk, pump och avspolningsplats
  • Parkeringsplatser med laddstolpe för elbil
  • Leveransrum för varor som beställs på nätet
  • Hållbar dagvattenhantering genom växtbäddar
  • Energi från solceller på taken generar förnybar el som används för drift av bland annat ventilation, fläktar och hissar.

Stockholmshems första Stockholmshus

Det här blir Stockholmshems första så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, privata entreprenörer och stadens tekniska förvaltningar för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter med god arkitektur och höga krav på hållbarhet. Stockholmshusen byggs utifrån ett särskilt framtaget koncept för gestaltning.

Fler Stockholmshus

Kvarteret Karneolen. I höst/vinter byggstartar Stockholmshem 80 hyreslägenheter vid Folkparksvägen i Solberga.

Kvarteret Bjurö. I september startade Familjebostäder bygget av 92 hyreslägenheter i Farsta Strand, med planerad inflyttning våren 2021.

Kvarteret Ledinge. I Tensta bygger Svenska Bostäder 172 hyreslägenheter med inflyttning våren 2020.