Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
 • Familj med vuxna och barn spelar spel på golvet i vardagsrum.
  Foto: Anna Åberg, Stockholms stad.

Trygg där du bor

Du och dina grannar kan själva bidra till att ert område är tryggt och trevligt. Här är några tips!

Det allra viktigaste är hemförsäkringen. Det är ett krav i hyresavtalet! Och bara för ditt eget bästa.

Kolla din brandvarnare!

Brandvarnare måste finnas i alla lägenheter. Du ser själv till att den fungerar. Om du saknar brandvarnare eller behöver hjälp, kontakta kundtjänst så kommer vi! Det kostar inget, så klart.

Läs mer här om hur du kan förebygga och skydda dig mot brand.

Ställ aldrig saker i trapphuset

Det är absolut förbjudet att förvara saker i trapphuset. De är en brandrisk och gör det svårare för dig och dina grannar att snabbt ta er ut om det börjar brinna. Dessutom får inget stå i vägen för räddningstjänsten.

Fler trygga tips

 • Släpp bara in personer som du vet hör till fastigheten genom porten
 • Stäng alltid porten efter dig
 • Om en dörr i huset är trasig, eller ett fönster: hör av dig till oss så snart du kan.

Hot och våld i hemmet

Om du misstänker att någon blir utsatt för våld av partner eller annan nära anhörig kan du ta hjälp av dina grannar så att ni tillsammans kan göra en bedömning av hur ni ska agera. Ring alltid polisen på 112 om du upplever situationen som akut eller hotfull.

Är du själv är utsatt kan du få stöd av:

 • Kvinnofridslinjen, tel 020-50 50 50
 • Mansjouren, tel 08-30 30 20
 • RFSL:s brottsofferjour, HBTQ-personer, tel 020-34 13 16
 • BRIS, Barnens rätt i samhället, tel 116 111
 • Socialjouren, 08-508 400 00

Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Misstänker du att barn far illa, gå in på start.stockholm och hitta till din stadsdelsförvaltning för att få mer information om vilket stöd som finns i din stadsdel.