Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Affisch om hjälp vid våld i nära relationer, på väggen i en av våra tvättstugor.
    Foto: Bengt Alm.

Trygg där du bor

Tyvärr stannar otryggheten inte alltid utanför våra lägenheter. Därför har vi skapat ett informationsmaterial kring hur du kan agera om du misstänker att någon utsätts för hot eller våld i sitt hem, eller om du själv är drabbad. 

Informationsmaterialet har vi satt upp i våra tvättstugor. Den är lätt att ta till sig, och ta med sig, för den som känner sig hotad i sitt hem och behöver hjälp. Det här är det som står i materialet:

Akuta situationer

Vid akuta situationer ska du alltid ringa SOS Alarm 112.

Störningar

Om du störs av din granne – börja med att berätta det för grannen som stör. Behöver du hjälp att hantera situationen, kontakta oss på Stockholmshem:

  • Dagtid: kundtjänst 08-508 39 000
  • Kvällar och helger: Störningsjouren 08-658 11 60.

Hot och våld

Om du misstänker att någon blir utsatt för våld av partner eller annan nära anhörig kan du ta hjälp av dina grannar så att ni tillsammans kan göra en bedömning av hur ni ska agera. Ring alltid polisen på 112 om du upplever situationen som akut eller hotfull.

Är du själv är utsatt kan du få stöd av:

  • Kvinnofridslinjen, tel 020-50 50 50
  • Mansjouren, tel 08-30 30 20
  • RFSL:s brottsofferjour, HBTQ-personer, tel 020-34 13 16
  • BRIS, Barnens rätt i samhället, tel 116 111
  • Socialjouren, 08-508 400 00

Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Vid misstanke om att barn far illa, gå in på start.stockholm och hitta till din stadsdelsförvaltning för att få mer information om vilket stöd som finns i din stadsdel.