Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Trygga Trappan ger tryggare hyresgäster

På mindre än ett år har den upplevda tryggheten hos Stockholmshems hyresgäster i Skärholmen och Sätra ökat med upp till 14 procent*. Satsningen på samarbete med polisen i form av Trygga Trappan har bidragit till den positiva utvecklingen.

Pressmeddelande 6 december 2022

– Den öppna drogscenen gör att problem spiller in i bostadsområden och fastigheter där drogerna göms. Det betyder häng i trapphus och källare som kan ge problem med skadegörelse och känns otryggt för de som bor i huset. Vi jobbar på många olika nivåer för att få bukt med problemet och när övervakningskameror inte räcker behöver vi nya verktyg, berättar Maria Deronius, säkerhetschef på Stockholmshem.

Ett sådant verktyg är Trygga Trappan, ett samarbete mellan fastighetsägare och polisen. Det innebär att om obehöriga hänger i trapphus eller källare så räknas det som olaga intrång och ger polisen möjlighet att bötfälla direkt på plats. Arbetet med Trygga Trappan aviseras tydligt, något som kan ha en viss avskräckande effekt.

– Förutom böter kan polisen göra orosanmälan vilket vi hoppas bidrar till att motverka nyrekrytering av barn och unga, säger Maria Deronius.

Sedan åtta månader arbetar bostadsbolaget med metoden i utvalda trapphus i Skärholmen och Sätra. Stockholmshems hyresgästenkät visar att den totala tryggheten i Skärholmen och Sätra har ökat med 14 respektive 8 procent*.

– Det märks framför allt på de adresser som ingår i Trygga Trappan. Jag har aldrig tidigare sett en sådan ökning från ett år till ett annat. Även om vi snabbt sett god effekt så är detta ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta, säger Maria Deronius.

Metoden har vidareutvecklats i ett samarbete med Svenska Bostäder och Fastighetsägarföreningen i Skärholmen. Med hjälp av rapporter kan Stockholmshem löpande bistå polisen med statistik.

– Det handlar inte om att mäta hur hyresgästerna kommer och går, utan enbart om avvikelser och störningar i fastigheterna. Med hjälp av vårt underlag blir polisen mer träffsäkra, de vet när och var de behöver rycka ut, säger Maria Deronius.

Detta är Trygga Trappan

 • Metoden har tidigare använts i Malmö med goda resultat. De kommunala bostadsbolagen Stockholmshem och Svenska Bostäder arbetar med Stockholmsmodellen av Trygga Trappan sedan 2021.
 • I trapphusen som ingår i Trygga Trappan informeras besökarna om att bara den som bor i eller ska besöka någon i huset är behöriga att vistats där. För alla andra är det olagligt och betraktas som olaga intrång. Polisen har fått fastighetsägarna fullmakt att bötfälla obehöriga direkt på plats.
 • Arbetet utvärderas löpande tillsammans med Fastighetsägarföreningen och polisen
 • Trygga Trappan ingår i en BRÅ-undersökning (Brottsförebyggande rådet) kring metoden som ska vara klar 2024.

*Stockholmshems hyresgästenkät

Stockholmshem genomför varje år en stor hyresgästenkät som går ut till en tredjedel av hyresgästerna via AktivBos Customer Score Card. I enkäten kan Stockholmshems hyresgäster tycka till om allt från service till trygghet.

 • Totaltbetyg trygghet
  Skärholmen: +14 %, från 64 (2021) till 78 (2022)
  Sätra: +närmare 8 %, från 71 till 78
 • Personlig trygghet i trapphus
  Skärholmen: +15 %, från 64 till 79
  Sätra: +drygt 5 %, från 78 till 83
 • Personlig trygghet källare/vind
  Skärholmen: +19 %, från 56 till 75
  Sätra: +19 %, från 63 till 82
 • Personlig trygghet i området kvällar och nätter
  Skärholmen: +30 %, från 44 till 74
  Sätra: +16 %, från 55 till 71.