Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Resultat av samrådet

Nu kan vi presentera resultatet av samrådet; en rekommendation för åtgärder i gemensamma utrymmen och två upprustningsnivåer för badrum och kök. Vi vill också berätta vad ni hyresgäster kunnat påverka genom samrådet, som lett fram till flera förbättringsåtgärder.

Nästa steg är att du ska godkänna planerade åtgärder i gemensamma utrymmen och renoveringen av din lägenhet. Det sker genom ett så kallat hyresgästgodkännande.

Kort om samrådet

Efter informationsmötet i april bildade Hyresgästföreningen en samrådsgrupp med representanter från Stockholmshem, Hyresgästföreningen och sex hyresgäster. Vi genomförde sju protokollförda samrådsmöten mellan juni och september.

På mötena pratade vi bland annat om upprustningsnivåer för badrum och kök, ny elcentral och omdragning av el, trygghetsskapande åtgärder och miljörum. Vi fick många värdefulla synpunkter och förslag och samrådsgruppens arbete resulterade i flera förbättringar och justeringar i det ursprungliga förslaget, exempelvis:

 • Dörrar till cykelrum, barnvagnsrum och tvättstuga byts till dörrar med frostad glasruta
 • Tillgängligheten till miljörummet ska förbättras
 • Handdukstork ingår i basnivån för badrum
 • Urval av kulörer på kakel och klinker i badrum
 • Urval av kulörer på bänkskivor i kök
 • Urval av beslag till köksluckorna.

Samrådsgruppen valde att avstå Stockholmshems erbjudande om att dra om elen i lägenheterna, då den tekniska livslängden ännu inte har uppnåtts.

Planerade åtgärder i gemensamma utrymmen

Trygghetsskapande åtgärder

 • Närvarostyrd belysning i gemensamma utrymmen, där det saknas idag
 • Elektroniska låssystem (brickor istället för nycklar)
 • Dörr med klarglas till källare, vindsutrymmen och garage
 • Dörrar med frostat glas till barnvagnsrum, cykelrum och tvättstuga
 • Nytt elektroniskt bokningssystem för tvättstugan.

Sophantering

 • Sopnedkasten stängs och ersätts med en miljöstuga (det nuvarande källsorteringsrummet) där du kan sortera hushållssopor och återvinna. Vi kommer förbättra in- och utpasseringen till miljöstugan och göra den så tillgänglig som möjligt.

Två upprustningsnivåer för badrum

Inför renoveringen kan du välja mellan två upprustningsnivåer för ditt badrum, basnivå respektive utökad nivå. Du väljer upprustningsnivå för badrum i samband med färg-och materialval. Se preliminär tidplan längre ner på sidan.

Basnivå

 • Helkaklade väggar och klinkergolv. Du väljer mellan två kulörer på kakel och fyra kulörer på klinker
 • Ny badruminredning: Toalett, handfat med ny blandare, badrumsskåp med belysning, duschblandare och duschdraperistång. Du som har badkar idag kan välja att behålla det.
 • Handdukstork
 • Ny takbelysning
 • Där det möjligt förbereder vi för inkoppling av tvättmaskin
 • Nytt tak

Utökad nivå

Väljer du utökad nivå får du utöver basnivån även detta:

 • Ytterligare två kulörer på kakel att välja mellan
 • Rutmönstrat klinkergolv
 • Vit kommod med tvättställ
 • Välvda duschdörrar.

Duschrum

Du som bor i lägenhet med duschrum måste välja samma upprustningsnivå för badrum och duschrum för val av kulör på kakel och klinker. Utöver det får du följande badrumsinredning i duschrummet:

 • Badrumsskåp med belysning
 • Duschplats med duschdraperistång
 • Handdukstork.

Två upprustningsnivåer för kök/kokvrå

Stockholmshem kommer att inventera alla kök/kokvrår för att kunna bedöma vilka åtgärder som behöver göras. Inför renoveringen kan du välja mellan två upprustningsnivåer för ditt kök, basnivå respektive utökad nivå. Du väljer upprustningsnivå för köket i samband med färg- och materialval. Se preliminär tidplan längre ner i dokumentet.

Här ser du vad som ingår i basnivå respektive utökad nivå.

Basnivå

 • Nya släta köksluckor i vitt och nya beslag
 • Köksskåpen (stommarna) målas utvändigt
 • Ny bänkskiva
 • Nytt vitt kakel där det saknas.

Utökad nivå

Väljer du utökad nivå får du utöver basnivån ytterligare två kulörer på slät kökslucka alternativt spårfrästa luckor med tre olika kulörer att välja mellan.

Upprustning trinettkök

Om Stockholmshem bedömer att ditt trinettkök är i behov av renovering får överskåpen nya köksluckor och eventuella fukt/-vattenskador åtgärdas.

Ytterligare planerade åtgärder

Som vi berättade på informationsmötet i april omfattar den planerade renoveringen även följande åtgärder:

 • nya vatten- och avloppsledningar, ett så kallat stambyte
 • ventilationen förbättras genom att det sätts in tilluftsdon i ytterväggar
 • ventiler och termostater på element byts för att förhindra vattenskador
 • upprustning av yttertaket.

Hyresgästgodkännande

För att Stockholmshem ska kunna göra renoveringen i lägenheter och gemensamma utrymmen behöver vi hyresgästernas godkännande. Det sker i ett så kallat hyresgästgodkännande.

Som hyresgäst ska du godkänna renoveringen i din lägenhet samt åtgärderna i gemensamma utrymmen. Vi behöver godkännande från varje kontraktsinnehavare för att starta renoveringen i lägenheterna. För att starta renoveringen i gemensamma utrymmen krävs att mer än 50 procent av hyresgästerna ger sitt godkännande. Om vi inte får godkännanden kan vi ansöka hos Hyresnämnden om att få genomföra åtgärderna. Då lämnar Stockholmshem ärendet till Hyresnämnden för ett avgörande.

Under våren skickar vi underlaget för hyresgästgodkännandet till dig. Då får du en teknisk beskrivning över planerade åtgärder, en sammanställning över upprustningsnivåerna för badrum och kök och en svarsblankett med kuvert. Vi återkommer med mer information.

Färg- och materialval

I god tid innan renoveringen av din lägenhet får du göra färg- och materialval för ditt kök och badrum. Då väljer du också upprustningsnivå för badrum och kök (se information ovan).

Du kan välja basnivå eller utökad nivå för både badrum och kök, men du kan också kombinera basnivå för badrum/kök med utökad nivå för badrum/kök. Exempelvis kan du välja basnivå för badrum och utökad nivå för kök.

Hyresförhandling

Hyresförhandlingarna mellan Stockholmshem och Hyresgästföreningen Region Stockholm har påbörjats.

Preliminär tidplan

 • Våren 2022: Du får underlag för hyresgästgodkännandet, preliminärt i maj
 • Hösten 2022: Färg och materialval samt val av upprustningsnivå (bas- eller utökad nivå)
 • Hösten 2022 (tidigast): Renoveringen startar och vi beräknar att den tar tolv veckor per lägenhet, totalt cirka åtta månader.