Till startsidan på stockholmshem.se

Logga in

Logga in med BankID eller med ditt personnummer och den pinkod du använt på vår gamla webbplats, och som du kan hitta på exempelvis avier du fått från oss tidigare. När du loggar in första gången kommer du behöva ändra den gamla pinkoden till ett lösenord du väljer själv, som ska bestå av 6-20 tecken: bokstäver, siffror och/eller tecken < > ! @ # $ % & / = ? _ : ; - , . Efter att du har bytt lösenordet kommer du att behöva logga in på nytt. Har du problem med att logga in? Kontrollera att ditt personnummer står i formatet ÅÅMMDDNNNN.

Väljer du att logga in med BankID kommer du att skickas till Stockholms stads tjänst för BankID.