Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Beslut om start för ny detaljplan för Solhems Hagväg

I slutet av november tog politikerna i stadsbyggnadsnämnden beslut om start-pm för planarbetet för Solhems Hagväg. En ny detaljplan behöver tas fram för att vi ska få lov att bygga nya bostäder i område och nu påbörjas det administrativa arbetet med förslag till ny detaljplan. Detaljplanen styr vad som får byggas i ett område, bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

Det som händer härnäst är att en arbetsgrupp med representanter från Stockholmshem, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i Stockholm stad tittar närmare på förutsättningar för att bygga nya bostäder på Solhems Hagväg. Arbetsgruppen kommer att göra platsbesök i området framöver.

Vi fortsätter att hålla dig informerad och återkommer så snart vi har något nytt att berätta. Du kan alltid ringa till din kontaktperson om du har frågor. Om du inte vet vem din kontaktperson är, ring kundtjänst så hjälper de dig vidare, telefon 08-508 39 000.