Till startsidan på stockholmshem.se

Om planerna för utveckling av bostadsområdet på Solhems Hagväg

Nu har vi träffat eller pratat med i princip alla er som bor på Solhems Hagväg, för att berätta om våra planer för området. Stort tack för alla möten och samtal! Vi fortsätter förstås att hålla kontakt och du kan alltid ringa till din kontaktperson om du har frågor.

Brev till alla hyresgäster på Solhems hagväg, 11 maj 2022.

Vi har skapat en informationssida här på vår webbplats som vi kontinuerligt uppdaterar med aktuell information: www.stockholmshem.se/solhems-hagvag

Ansökan om ändrad detaljplan

I början av mars skickade vi in ansökan om ändrad detaljplan till Stadsbyggnadskontoret. Många av er har frågat om tidplanen för projektet. I nuläget är det svårt att säga något konkret om tider. Det vi vet säkert att är att det är en lång process att ändra en detaljplan. Det betyder att du har gott om tid på dig att bestämma hur du vill göra med ditt boende.

Många har också frågat hur de nya husen kommer att se ut. Det är just det detaljplaneprocessen är till för – att se vad som passar att bygga just här. När vi kommit en bit längre i den processen kommer vi att kunna visa förslag på utformningen av nya hus.

SHIS

I våra kontakter med er har vi fått många synpunkter om de bostäder som hyrs ut via SHIS (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm). Det har vi tagit vidare till SHIS för att se vad de kan göra för att bättre stötta sina hyresgäster som bor i området.

Tack för att du tagit dig tid och pratat med oss! Vi som jobbar med planerna för området uppskattar alla de synpunkter och insikter som du har bidragit med.