Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Indexreglering på lokalhyror från 1 januari 2024

Årets konsumentprisindex (KPI) för oktober landar på 6,5 procent enligt Statistiska centralbyrån (SCB). De allra flesta lokalavtal har reglering mot index, vilket betyder att beloppet på nästa hyresavi påverkas.

På kommande hyresavi till dig som är lokalhyresgäst ingår årets indexuppräkning enligt villkoren i ditt hyreskontrakt. De hyresavtal som har en indexklausul och 100 procent indexuppräkning får en höjning med 6,5 procent från den 1 januari 2024. Avtal som inte har en indexklausul berörs inte av KPI-procenten.

Vi hänvisar till villkoren i ditt kontrakt där ser du vad som gäller just dig.

Hyresavierna skickas ut i början på december. Om du som lokalhyresgäst har frågor kring ditt lokalavtal, kontakta kundtjänst.

Hur funkar det?

  • Lokalhyror brukar räknas upp eller ner utifrån förändringar i konsumentprisindex (KPI), som fastställs av Statistiska centralbyrån. Detta för att fördela risken mellan parterna när avtal som sträcker sig över lång tid ingås.
  • Vid tecknande av avtal kommer hyresvärd och hyresgäst överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Basindex jämförs årligen med det nya KPI och utifrån det justeras hyran upp eller ner.
  • Vid kortare avtalsperioder än tre år så är det vanligt att hyran istället följer en procentuell höjning.

Hur stor summa det blir beror bland annat på hur stor del av den avtalade hyran som är indexreglerad. 

Läs mer om indexuppräkning på Fastighetsägarnas hemsida. Där finns också räkneexempel du kan använda för att räkna ut hyrestillägg. 

Fastighetsförvaltningsindex

Fastighetsförvaltningsindex (FFI) för kontor och butiker är ett skräddarsytt faktorprisindex som speglar hur kostnaderna för förvaltningen har utvecklats under året. Det tas fram av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Under 2022 steg fastighetsförvaltningsindex för kontor och butiker med 7,6 procent. Allra mest steg kapitalkostnaderna, som har ökat med drygt 52 procent i genomsnitt sedan förra året.

Ser vi till fastighetsförvaltarindex så har kostnaderna för fastighetsförvaltning de två senaste åren ökat dubbelt så mycket jämfört med lokalhyresintäkterna, som räknas upp med kundprisindex (KPI).