Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Så funkar snöröjning och halkbekämpning

När det kommer mycket snö på kort tid, jobbar vi och våra entreprenörer för fullt för att hinna röja undan snön, framför allt runt entréer och liknande.

Stockholmshem skottar och sandar för att öka framkomligheten och säkerheten i våra områden. Vi prioriterar ytor kring entréer, miljöstugor och källsortering högst, därefter källartrappor och liknande områden.

Det är Stockholms stad som sköter snöröjning av gator och vägar, läs mer via länken nedan.