Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Textversion av filmen om Samråd - en möjlighet att påverka (kvarteret Linjalen)

Här är filmens manus utskrivet.

Hör Kerstin från Hyresgästföreningen beskriva samrådsprocessen.

"Hej, Kerstin Krebs heter jag och kommer från Hyresgästföreningen. Jag kommer vara delaktig i samrådsprocessen i kvarteret Linjalen.

Stockholmshem och Hyresgästföreningen har ett avtal om inflytande vid upprustningsåtgärder. Det kommer min kollega Peder berätta mer om.

I samrådet är vi tre parter: hyresgäster i Linjalen, Hyresgästföreningen och Stockholmshem.

I samrådet pratar vi om de åtgärder som är möjliga för hyresgästerna att påverka. För Linjalen handlar det om lägenheternas kök och badrum. Där vi pratar om nivåer av upprustningsåtgärder samt färg- och materialval."

(Text) Samrådsgruppen

  • Samrådsgruppen består av tre parter: hyresgäster, Hyresgästföreningen och Stockholmshem
  • I samrådet om Linjalen diskuteras de åtgärder i kök och badrum som hyresgästerna kan påverka
  • Samrådsgruppen diskuterar upprustningsnivåer, färg- och materialval.

(Kerstin) "Vill du vara delaktig i samrådsgruppen eller en referensgrupp? Det kommer Peder också berätta mer om, men det finns några saker att tänka på.

Det viktigaste att tänka på är att det handlar om allas lägenheter och hyresgäster. Du representerar mer än dig själv, du representerar dina grannar.

Du behöver också sätta av tid. Samrådsprocessen beräknas ta 3-6 månader, ibland mer och ibland mindre. Vi brukar träffas 5 till 6 gånger, ibland färre ibland fler. Det är viktigt att alla som är med i samrådsgruppen kan delta vid alla möten."

(Text) Samrådsmöten

  • Samrådet beräknas pågå under 3 till 6 månader
  • Samrådsgruppen träffas vanligtvis mellan 5 till 6 gånger
  • Vi i gruppen bestämmer tillsammans när vi ska ses.

(Kerstin) "När vi blir klara är tanken med samrådet att vi ska nå en rekommendation (överenskommelse) som alla tre parter står bakom. Den ligger till grund för det hyresgästgodkännande Stockholmshem tar fram, som behöver undertecknas. Alla hyresgäster behöver lämna sitt godkännande till åtgärder i den egna lägenheten.

Att lämna sitt godkännande eller inte bestämmer varje hyresgäst själv. Kan man inte stå bakom hyresgästgodkännandet måste man inte underteckna. Då har Stockholmshem möjlighet att gå till Hyresnämnden och få åtgärderna prövade där.

Hyresnämnden är en skiljenämnd som finns till för att lösa just såna här frågor. När åtgärderna prövas träder Hyresnämnden in i hyresgästens ställe och tar ställning. Hyresnämnden kan då istället för hyresgästen lämna godkännande.

Det tror jag var allt för mig, så jag lämnar ordet vidare till min kollega och tackar för mig."

(Text) Samrådsprocessen

  • Målet med samrådet är att komma fram till en överenskommelse
  • Överenskommelsen ligger till grund för hyresgästgodkännandet
  • Om inte alla hyresgäster godkänner prövar Stockholmshem ärendet i Hyresnämnden.

Hör Peder från Hyresgästföreningen beskriva samrådsgruppen.

"Hej jag heter Peder Lönngren och jag ska fortsätta resonemanget kring samrådsgrupp.

Avtalet mellan Hyresgästföreningen och Stockholmshem beskriver hur en samrådsgrupp ska se ut. En samrådsgrupp ska bestå av fem till åtta personer. I Linjalen bör den bestå av åtta personer. Eftersom det är väldigt många lägenheter som berörs, fler än vad det brukar vara. Därför vill vi också ha en referensgrupp, så vi når alla hyresgäster, i alla portar.

Det viktiga i samrådet är att fånga upp allas åsikter om hur det bör vara. I samrådsgruppen vill vi se till att olika kön, åldrar, stora och små hushåll och lägenheter av olika storlek är representerade. Då får vi bäst resultat. För i slutändan ska det här mynna ut i en överenskommelse.

Du som vill vara med kan anmäla dig till mig, Peder Lönngren, mina kontaktuppgifter kommer i slutet. Eller till Carolina Olai (Stockholmshem), hennes kontaktuppgifter kommer också i slutet. Eller den lokala hyresgästföreningen, för det är den lokala hyresgästföreningen som tillsammans med representanter från Hyresgästföreningen och Stockholmshem som ska sätta samman den här samrådsgruppen.

Välkommen med din anmälan, vi ser fram emot ett bra samarbete!

Vi vill att alla typer av hushåll blir representerade i samrådsgruppen, för att få fler perspektiv. I Linjalen bör åtta hyresgäster vara med i samrådsgruppen.

Vi vill även skapa en referensgrupp med en hyresgäst från varje trappuppgång. Då kan personer i referensgruppen fungera som kontakt mellan de som bor i trapphuset och samrådsgruppen.

Tillsammans har vi ett ansvar att ha löpande dialog och ta in förslag från övriga hyresgäster. Efter avslutat samråd ser vi till att alla som bor i kvarteret Linjalen får ta del av vad gruppen har enats om."

(Text) Anmäl ditt intresse senast 20 maj till peder.lonngren@hyresgastforeningen.se eller ombyggnad.linjalen@stockholmshem.se.