Till startsidan på stockholmshem.se

Lås & nycklar

När du flyttar in ska du hämta dina nycklar till lägenheten på Hornsgatan 128. Behöver du fler kopior kan vi hjälpa dig med det.

Du kan tidigast hämta nycklarna efter klockan 13.00 på inflyttningsdagen. Infaller den under helgen eller röd dag kan du hämta nycklarna efter klockan 13.00 påföljande vardag.

Det brukar vara mycket folk just vid klockan 13, så har du möjlighet att komma lite senare på eftermiddagen är risken mindre att du måste vänta på din tur.  

Kvittera ut nycklar

Nycklar måste kvitteras ut personligen. Om du inte kan komma själv kan du ge någon annan fullmakt att kvittera ut nycklarna åt dig. Den personen måste också ha både sitt och ditt leg med sig, plus en fullmakt som bevittnats av två personer – det är viktigt. Skriv ut och fyll i fullmakten längst ner på sidan, eller skriv en egen fullmakt. Skriver du en egen fullmakt måste du få med alla de uppgifter vi ber om i vår fullmakt.

Digitala nycklar – kräver rätta knycken

Det är digitala nycklar till våra studentlägenheter. Vi programmerar om dem mellan varje hyresgäst. Att det är digital nyckel innebär att du inte kan göra kopior själv, men vi hjälper självklart till med det. Kontakta vår kundtjänst.

Nyckel som både har metalldel och elektronisk del

Man måste ha en lite annorlunda knix när man använder de här digitala nycklarna. 

För alltid in nyckeln mjukt och försiktigt. Elektrisk energi genereras när nyckeln förs in i cylindern och om rörelsen är för snabb, förblir cylindern i låst läge. Se till att nyckeln är i helt och vrid därefter om. Om dörren inte öppnas, testa att ta ur nyckeln och för in den på nytt, lite långsammare.

Övriga nycklar

Saknas nycklar till port, tvättstuga, cykelrum, barnvagnsrum eller förråd vid inflyttningen får du nya gratis om du anmäler detta inom tre månader efter inflyttningsdatum. Därefter får du själv stå för kostnaden. Nycklarna beställer du via vår kundtjänst.