SHIS Bostäder

Stockholmshem har lång erfarenhet av att bygga för alla stockholmare. Inte bara för de som kan få en bostad via den ordinarie bostadskön, utan också för de som av olika skäl har svårigheter att få ett eget hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden. Vi har ett särskilt uppdrag från Stockholms stad att bistå SHIS Bostäder i deras verksamhet, bland annat med att bygga fler bostäder.

I Stockholmshems bestånd fanns 2015 1 771 (1 715) lägenheter där SHIS Bostäder hade genomgångsboenden för till exempel ungdomar, nyanlända och familjer i behov av stöd. Under 2015 färdigställde Stockholmshem 23 lägenheter i kvarteret Bjällerkransen i Västertorp och i Skärholmen byggs en tidigare kontorsfastighet om till 102 lägenheter med inflyttning under 2016.

Antalet asylsökande i Sverige var under året högre än någonsin tidigare och behovet av tillfälliga bostäder är stort. Stockholmshem bistår staden att lösa behovet av tillfälliga bostäder och har ett nära samarbete med SHIS Bostäder.

Husfasad på nybyggda SHIS Bostäderna i Västertorp
Kvarteret Bjällerkransen, Västertorp