Ledamöter 2015

Kadir Kasirga (S), Ordförande.

Född 1975. Kriminalvårdare. I styrelsen sedan 2015. 

Björn Ljung (L), Vice ordförande.
 Född 1962. Affärsutvecklingschef.
I styrelsen 1999-2000, 2007-.
Ewa Carlsson-Hallberg (S).
 Född 1957. I styrelsen sedan 2015.
Sara Pettigrew

Född 1979. I styrelsen sedan 2015.

Georgios Tsiroyannis (V)
 Född 1951. I styrelsen sedan 2015.
Joel Laurén (M)

Född 1989. Landstingsrådssekreterare. I styrelsen sedan 2015.

Stefan Svanström (KD)
 Född 1972. I styrelsen sedan 2015.
Börje L Eriksson (personalrepr. Kommunal)
 Född 1954. Områdestekniker. I styrelsen sedan 2005.

 

Kristin Selander (personalrepr. Vision)

 

Född 1962. Verksamhetsutvecklare. I styrelsen sedan 2011.

                                                 

Suppleanter 2015

Emilia Wikström Melin (S)
 
Tomas Vrcek (S)
 
Fotios Stathis (MP)
 
Gunilla Bhur (V)
 Född 1986. I styrelsen sedan 2015.  Född 1974. I styrelsen sedan 2015.  Född 1966. I styrelsen sedan 2015.  Född 1952. Värderare. I styrelsen sedan 2015.
 
Billy Östh (M)
 
Carl Cederschiöld (M)
 
Kerstin Fredriksson (L)
 
Anders Dahlgren, (personalrepr. Vision)
 Född 1949. Politisk sekreterare, kommunfullmäktige.
I styrelsen sedan 2015.
 Född 1945. Civilekonom. I styrelsen sedan 2008.  Född 1989. I styrelsen sedan 2015.  Född 1950. Projektledare Utemiljö.
I styrelsen 1996 – 2011, 2014 -