Dotterbolag

Stockholmshem har fyra dotterbolag:

  • Västertorp Energi AB (energi)
  • AB Stockholmshem Fastighetsnät (fibernät)
  • Bostads AB Hammarby Gård (bostäder/lokaler)
  • Anser AB (lokaler)

Under verksamhetsåret har A-Signalen S5 AB, A-Signalen Ä5 AB och Fastighets AB Syl 3, alla fastigheter innehållande bostäder/lokaler, fusionerats in i moderbolaget.