Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Huset behöver renoveras

Sammanfattning av informationen på mötet den 28 april 2021  

Deltagare på mötet var områdeschef Anders Nilsson, kundförvaltare Ulla Sjöberg, projektledare Markus Österberg, projektsamordnare Ann-Sofie Stenlund och Stockholmshems hyresförhandlare David Bergendal. Från Hyresgästföreningen deltog Robin Sütcü som är verksamhetsutvecklare och Monica Green som är förhandlare.

I mer än 80 år har Stockholmshem varit med och utvecklat Stockholm genom att bygga och förvalta bostäder till stockholmare. Som fastighetsägare är det vårt ansvar att ta hand om och underhålla våra hus och därför behöver vi renovera och modernisera våra hus emellanåt. Våra bostäder ska vara av hög kvalitet och du som bor hos oss ska bo bra, trivas och känna dig trygg.

Vårt hus på Torvsätravägen byggdes 1964-1965 och stod klart för inflyttning 1965 med 96 lägenheter och 5 lokaler. Nu är huset i stort behov av renovering och modernisering.

Det här visar inventeringen

Under de senaste åren har vi gjort flera inventeringar och utredningar i huset och lägenheterna. Dessa har bland annat visat att rör och ledningar för vatten och avlopp är trasiga och läcker, vilket har orsakat omfattande vattenskador och fuktskador. Kök och badrum är i behov av renovering och elinstallationerna uppfyller inte dagens krav. Balkongväggarna är inte täta vilket leder till problem med luftflöden och hög energiförbrukning. Det finns även brister i taksäkerheten.

Det här planerar vi att göra

 • Vi ska byta rör och ledningar för vatten och avlopp, ett så kallat stambyte
 • Renovering av badrum i alla lägenheter: kakel, klinkergolv och ny inredning
 • Varsam renovering av kök i alla lägenheter där vi sparar så mycket som möjligt av originalinredningen
 • Modernisera elen till dagens standard. I lägenheterna blir det jordad el och nya uttag.
 • Rusta upp taket och förbättra taksäkerheten
 • Förbättra tryggheten i fastigheten genom bland annat närvarostyrd belysning i allmänna utrymmen och utökat antal ståldörrar med glasrutor
 • Minska energiförbrukningen genom att åtgärda otäta väggar mot balkonger och fönster och installera solceller på taket.

Balkongrenovering

Vi planerar även att renovera balkongerna i fastigheten. Detta sker i ett separat projekt som beräknas starta sommaren 2021 och pågå till 2022. Ni kommer att få mer information inför balkongrenoveringen.

Nytt underhållssystem

När renoveringen är klar byter vi system för underhåll i din lägenhet. Idag har vi ett system som kallas VLU, valfritt lägenhetsunderhåll, där det är du som hyresgäst som bestämmer och bekostar om, när och hur ytskikten ska renoveras i lägenheten. Med det nya systemet blir det Stockholmshem som ansvarar för underhållet och avgör när det ska ske, exempelvis tapetsering, målning eller om golven behöver renoveras.

Våra kundenkäter visar att hyresgäster förväntar sig att underhåll ingår i hyran, och vi hoppas att du ska bli mer nöjd med det nya systemet.

Preliminär tidplan

 • Sommaren-Hösten 2021: Samråd med utvald samrådsgrupp
 • Hösten 2021: Vi presenterar resultatet från samrådet och skickar ut individuella hyresgästgodkännanden
 • Vintern 2022 (tidigast): Renoveringen startar och vi beräknar att arbetet tar tolv veckor per lägenhet, totalt 18 månader.

Bo kvar/Flytta till en tillfällig bostad under renoveringen

Renoveringen kommer att pågå i ca 12 veckor per lägenhet.

Du som bor i en lägenhet med tre rum och kök kommer att kunna bo kvar i din lägenhet under renoveringen. När vi har en byggentreprenör på plats kommer vi tillsammans med dem se över lösningar för matberedning samt toalett- och duschmöjligheter.

Du som bor i en lägenhet med ett rum och kokvrå kommer att få erbjudande om att flytta till en tillfällig bostad under renoveringen. Eftersom vi byter vatten- och avloppsledningar i både badrum och kokvrå kommer det vara svårt att bo kvar i en mindre lägenhet under renoveringen. Stockholmshem kan hjälpa dig med ett tillfälligt boende och anlita en flyttfirma som flyttar ditt bohag till den tillfälliga lägenheten.

Särskilda behov av tillfällig lägenhet; Om du har några särskilda behov som gör att du inte kan bo kvar i din lägenhet under renoveringen, är det viktigt att du kontaktar oss och inkommer med ett underlag som styrker orsaken till varför du inte kan bo kvar i din lägenhet under pågående renovering. Det skulle exempelvis kunna vara ditt hälsotillstånd, om du är föräldraledig med spädbarn eller jobbar natt som gör det svårt att bo kvar under renoveringen.

Lite praktisk information

Fint hemma-beställningar: Det är inte längre möjligt att göra beställningar ur vårt Fint hemma-sortiment. Vi stoppar möjligheten till nya beställningar för att undvika att göra renoveringsinsatser som vi sedan måste göra om i samband med renoveringen.

Färg och materialval: I god tid innan renoveringen i din lägenhet kommer du att kunna göra nya färg- och materialval till ditt badrum.

Samråd – en möjlighet att påverka

Stockholmshem och Hyresgästföreningen Region Stockholm har tecknat ett avtal om boinflytande vid upprustningar för att säkerställa hyresgästernas inflytande vid renoveringar. Det gör vi genom samrådsmöten där representanter för Stockholmshem, Hyresgästföreningen och er som bor i husen träffas för att diskutera de delar av renoveringen som det finns möjlighet att påverka. Samrådsgruppen tar fram en rekommendation för en basnivå och utökad nivå för badrum och kök. Vad som omfattas av basnivå respektive utökad nivå är unikt för varje projekt och något som samrådsgruppen kommer överens om.

I detta projekt föreslås det att bli kakel, klinker och draperistång som basnivå i badrummen. I köken innebär en basnivå renoverade och slipade bänkskivor och målade köksluckor. Den utökade nivån i badrummen skulle exempelvis kunna bli handdukstork istället för element, kommod under handfatet eller duschväggar. I köken skulle det kunna bli aktuellt med tillval i form av nya vitvaror. Men det är i samråden som det bestäms vad som kommer att ingå i de olika nivåerna.

Vill du vara med i samrådsgruppen?

Vi planerar att starta samrådet inom några veckor och behöver därför sätta ihop en samrådsgrupp. Vi ser gärna att samrådsgruppen representerar alla hyresgäster och har därför gärna representanter för olika stora lägenheter och hyresgäster i olika livsfaser.

Alla är välkomna att lämna sin intresseanmälan, även du som inte är medlem i Hyresgästföreningen. Du anmäler ditt intresse till, Robin Sütcü, på e-post robin.sutcu@hyresgastforeningen.se eller på telefon 010-459 18 34.

Samråd – steg för steg

 1. Informationsmötet 28 april - På mötet informerade vi om varför husen behöver renoveras, vilka åtgärder som behöver göras, vad du som hyresgäst har möjlighet att påverka och hur det går till.
 2. Utse samrådsgrupp: Nästa steg är att skapa en samrådsgrupp som består av representanter från Stockholmshem, Hyresgästföreningen och er som bor i huset (5-8 hyresgäster).
 3. Samrådsmöten: Pågår ofta under ca 3-6 månader då samrådsgruppen träffas ett antal gånger (ca 5 möten).
 4. Överenskommelse: Ambitionen med samrådet är att nå en gemensam överenskommelse mellan Stockholmshem och samrådsgruppen med en rekommendation för renovering av gemensamma utrymmen och två olika upprustningsnivåer.
 5. Information till alla hyresgäster: Efter att samrådet avslutats får alla hyresgäster information om vad samrådsgruppen kommit överens om i den gemensamma överenskommelsen.
 6. Hyresgästgodkännande: Nästa steg är att du som hyresgäst ska godkänna den gemensamma överenskommelsen. Det krävs 100 procents godkännande för renovering i lägenheterna och drygt 50 procent för åtgärder i allmänna utrymmen. Om Stockholmshem inte får hyresgästernas godkännande kan de välja att lämna ärendet vidare till hyresnämnden för ett avgörande.

Hur kommer hyran att påverkas?

Hyran bestäms utifrån ett antal faktorer, exempelvis:

 • Fastighetens läge
 • Lägenhetens storlek
 • Fastighetens och lägenhetens standard och modernitet
 • Närhet till exempelvis kommunikationer och service.

Enligt bruksvärdessystemet jämförs hyran med hyror som förhandlats fram för likvärdiga lägenheter med samma standard och i likvärdigt läge. Regelverket för hyressättning gäller för både allmännyttan och privatägda fastigheter.
Hyresnivån bestäms utan hänsyn till produktionskostnader (det vill säga kostnaden att renovera huset), driftkostnader eller förvaltningskostnader.

Så här går en hyresförhandling till

Hyrorna sätts i första hand i hyresförhandlingar mellan hyresvärden, i det här fallet Stockholmshem, och Hyresgästförening region Stockholm. Om parterna inte kan komma överens bestäms hyran i Hyresnämnden som är en domstolsliknande nämnd. Hyresnämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt.

Förhandlingen startar med att Stockholmshem lämnar en så kallad förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen om nya hyror. I förhandlingen utgår parterna från överenskommelsen mellan Stockholmshem och samrådsgruppen. Förhandlingen omfattar även hur de nya hyresnivåerna ska fasas in. Det sker oftast stegvis under en period om 3-4 år.

Några av er kommer att bo kvar under renoveringen och en del behöver flytta till en annan bostad när vi renoverar din lägenhet. Som kompensation för att ni får gå igenom renoveringen brukar vi ersätta med en hyresfri period efter renoveringen, vanligtvis 1-2 hyresfria månader. Detta är också en del i förhandlingen mellan Stockholmshem och Hyresgästföreningen.

 

Tillbaka till stockholmshem.se/torvsatravagen12-16