Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Information om hyreshöjning efter renovering

Torvsätravägen 12-16: Förhandlingen mellan Stockholmshem och Hyresgästföreningen om de nya hyrorna efter renoveringen av huset som du bor i är nu avslutad.

Två olika hyresnivåer har bestämts, beroende på om du som hyresgäst väljer ett basutförande av inredningen eller en utökad nivå. Innan renoveringen startar kommer du att bli kallad till ett möte där du får välja nivå för just din lägenhet.

Beloppen gäller för 2023 års nivå och kommer att justeras årligen (med start 2024) i och med den årliga hyresutvecklingen. I hyran ingår s k fastighetsägarstyrt lägenhetsunderhåll (FLU) som innebär att det är Stockholmshem som avgör när det är dags att byta ytskikt som golv, målning och tapeter i din lägenhet.

Du som bor kvar efter renoveringen kommer att få en rabatt på din månadshyra de tre första åren. Den nya hyran och rabatten börjar gälla månaden efter renoveringens färdigställande.

Utöver hyresrabatten på månadshyran kommer du som bostadshyresgäst på Torvsätravägen 12-16 få en kompensation i form av tre hyresfria månader om du bor kvar din lägenhet under tiden som renoveringen pågår och en månad om du har behov av en annan tillfällig lägenhet under renoveringen.

I tabellen kan du se vad din nya hyra kommer att bli efter renoveringen.

Exempel trappning och hyresrabatter – 2023 års nivå

Hyresrabatt kr/kvm År 1 År 2 År 3 År 4
  200 kr 150 kr 50 kr 0
 

Årshyra kr, 1 rum och kokvrå, 28 kvm

Hyresrabatt 5 600  4 200  1 400  0
Basnivå 45 232 46 632 49 432 50 832
Utökad nivå 46 590 47 990 50 790 52 190
 

Årshyra, 3 rum och kök, 87 kvm

Hyresrabatt 17 400 13 050 4 350 kr 0
Basnivå 91 413 95 763 104 463 108 813
Utökad nivå 94 320 98 670 107 370 111 720

 

Frågor? 

Kontakta oss.

 

Tillbaka till stockholmshem.se/torvsatravagen12-16