Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Samrådet har resulterat i en överenskommelse

Den 28 april 2021 bjöd vi in till ett första informationsmöte för att berätta om den planerade renoveringen av vårt hus på Torvsätravägen 12-16. Vi berättade då att huset behöver renoveras och vilka åtgärder som behöver göras. I samband med det skapades den samrådsgrupp som träffats ett antal gånger för att diskutera de delar av renoveringen som ni hyresgäster kan påverka. Samrådet för den planerade ombyggnaden har nyligen avslutats och vi har fått många värdefulla synpunkter och förslag genom samrådsgruppen, som resulterat i flera förbättringar.

Det här planerar vi att göra

  • Vi ska byta rör och ledningar för vatten och avlopp, ett så kallat stambyte
  • Renovering av badrum i alla lägenheter: kakel, klinkergolv och ny inredning
  • Varsam renovering av kök i alla lägenheter där vi sparar så mycket som möjligt av originalinredningen
  • Modernisera elen till dagens standard. I lägenheterna blir det jordad el och nya uttag.
  • Rusta upp taket och förbättra taksäkerheten
  • Förbättra tryggheten i fastigheten med bland annat närvarostyrd belysning i allmänna utrymmen och utökat antal ståldörrar med glasrutor
  • Minska energiförbrukningen genom att täta väggar mot balkonger och fönster samt installera solceller på taket.

Det här påverkade ni i samrådet

Samrådet har mynnat ut i en gemensam rekommendation för renoveringen av badrummen och två upprustningsnivåer för köken.

Efter diskussionerna i samrådsgruppen har vi bland annat arbetat fram ytterligare ett alternativ till köksrenovering, där du kommer att kunna välja nya skåpsluckor och lådfronter. Ni har också lyft behovet av fullhögt kylskåp och frys i treorna, vilket lett till ett gemensamt beslut om att ta bort skafferiet. Flera av er önskade även möjligheten att behålla badkaret, och därför kommer vi att erbjuda dig att kostnadsfritt välja dusch eller badkar. Åtgärder i gemensamma utrymmen i huset har också diskuterats.

Hyresgästgodkännande

Nästa steg i samrådsprocessen är att du ska ta ställning till samrådsgruppens rekommendation för ombyggnaden. Det sker i form av ett hyresgästgodkännande. Som hyresgäst ska du godkänna renoveringen i din lägenhet samt åtgärder i gemensamma utrymmen.

Vi kommer att skicka ut en individuell svarsblankett till samtliga kontraktsinnehavare med en teknisk beskrivning av de delar som omfattas av renoveringen samt en lista på de upprustningsnivåer som bestämdes under samrådet.

Vi behöver godkännande från varje kontraktsinnehavare för att starta renoveringen i lägenheterna. För att kunna starta renoveringen i allmänna utrymmen krävs att mer än 50 procent av hyresgästerna ger sitt godkännande. Om hyresgästen inte ger sitt godkännande kan vi ansöka om tillstånd hos Hyresnämnden för få genomföra åtgärderna, dvs att Stockholmshem lämnar ärendet till hyresnämnden för ett avgörande.

Preliminär tidplan

  • Sommaren-Hösten 2021: Samråd med utvald samrådsgrupp
  • Hösten 2021: Vi presenterar resultatet från samrådet och skickar ut individuella hyresgästgodkännanden
  • Vintern 2022 (tidigast): Renoveringen startar och vi beräknar att arbetet tar tolv veckor per lägenhet, totalt 18 månader.

Boende under renoveringen

Renoveringen kommer att pågå i cirka tolv veckor per lägenhet.

Du som bor i en lägenhet med tre rum och kök kommer att kunna bo kvar i din lägenhet under renoveringen. När vi har en byggentreprenör på plats kommer vi tillsammans med dem se över lösningar för matberedning samt toalett- och duschmöjligheter.

Du som bor i en lägenhet med ett rum och kokvrå kommer att få erbjudande om att flytta till en tillfällig bostad under renoveringen.

Om du har några särskilda behov som gör att du inte kan bo kvar i din lägenhet under renoveringen, är det viktigt att vi får veta detta. När tidplanen för renoveringen fastställs kommer vi att skicka en förfrågan till dig för att ta reda på om du har några särskilda behov som vi behöver ta ställning till. Det skulle exempelvis kunna vara ditt hälsotillstånd, om du är föräldraledig med spädbarn eller jobbar natt som gör det svårt att bo kvar under renoveringen.

Färg- och materialval

Det är inte längre möjligt att göra beställningar ur vårt Fint hemma-sortiment. När renoveringen är klar byter vi system för underhåll i din lägenhet. Med det nya systemet blir det Stockholmshem som ansvarar för underhållet och avgör när det ska ske, exempelvis tapetsering, målning eller om golven behöver renoveras.

I god tid innan renoveringen i din lägenhet kommer du att kunna göra nya färg- och materialval till ditt badrum.

Hyresförhandling

Nu när överenskommelsen om renoveringen är nådd kommer hyresförhandlingarna mellan Stockholmshem och Hyresgästföreningen Region Stockholm att påbörjas. Förhandlingen startar med att Stockholmshem lämnar en så kallad förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen om nya hyror. I förhandlingen utgår parterna från överenskommelsen mellan Stockholmshem och samrådsgruppen. Förhandlingen omfattar även hur de nya hyresnivåerna ska fasas in. Det sker oftast stegvis under en period om 3-4 år.

Hyran bestäms utifrån ett antal faktorer såsom fastighetens läge, storlek, standard och modernitet samt närhet till kommunikationer och service. Enligt bruksvärdessystemet jämförs hyran med hyror som förhandlats fram för likvärdiga lägenheter med samma standard och i likvärdigt läge. Hyresnivån bestäms utan hänsyn till produktionskostnader (det vill säga kostnaden att renovera huset), driftkostnader eller förvaltningskostnader.

Hyrorna sätts i första hand i hyresförhandlingar mellan hyresvärden, i det här fallet Stockholmshem och Hyresgästförening region Stockholm. Om parterna inte kan komma överens bestäms hyran i Hyresnämnden som är en domstolsliknande nämnd. Hyresnämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt.

 

Tillbaka till stockholmshem.se/torvsatravagen12-16