Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hyresnämnden

Januari 2022: Under vintern skickade vi ut individuella hyresgästgodkännanden till samtliga hyresgäster för att be er godkänna renoveringen av era lägenheter och de gemensamma utrymmena i fastigheten.

För att kunna renovera gemensamma utrymmen krävs att mer än 50 procent av hyresgästerna ger sitt godkännande. Det har vi uppnått.

För att genomföra renoveringen i lägenheten måste vi ha ett godkännande från varje enskild hyresgäst. Det har vi inte fått.

Stockholmshem anser att föreslagna renoveringsåtgärder är nödvändiga att genomföra. Därför kommer vi nu ansöka om Hyresnämndens tillstånd att genomföra åtgärderna i lägenheterna. Berörda hyresgäster kommer att få kallelse att inställa sig till Hyresnämnden.

Hyresnämndens prövning av ärendet innebär att den tidigare meddelade preliminära byggstarten vintern 2022 kommer att senareläggas. För information gällande nämndprocessen och handläggningstid, kontakta Hyres- och arrendenämnden i Stockholm via epost hyresnamndenistockholm@dom.se eller telefon 08-561 66 500.

 

Tillbaka till stockholmshem.se/torvsatravagen12-16