Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Frågor & svar om renoveringen

Här besvarar vi de frågor som vi fick från er hyresgäster efter informationsmötet den 28 april.

När kommer projektet starta?

Svar: Tidigast vintern 2021-2022. Starttiden beror på mycket på hur snabbt hyresgästdialogen och hyresgästgodkännandeprocessen går. Vi hoppas på att pandemin ska vara över när det blir dags. Vi kommer följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mina köksskåp är väldigt slitna, kommer de att bytas ut?

Svar: Projektet kommer göra sitt bästa för att ta tillvara på så mycket av befintliga skåp som möjligt. I de få fall där renovering inte är möjligt kommer vi dessvärre bli tvingade att byta ut köksskåp.

Jag bor i en trea och har redan helkaklat och klinker i badrummet, måste de bytas?

Svar: Tyvärr ja. För att komma åt stammarna och rören som sitter i väggar och golv i badrummen, och för att återställa tätskiktet, behöver vi riva befintligt kakel och klinker.

Får vi nya vitvaror som BAS eller är det tillval?

Svar: Projektets utgångspunkt är att vitvaror i regel ska behållas. Nya vitvaror kan komma att ingå i den utökade nivån (utifrån vad samrådet beslutar).

Får man behålla badkaret?

Svar: Projektets utgångspunkt är att badrummen kommer utrustas med dusch som standard. Badkar kommer erbjudas som tillval. Hur frågan ska hanteras för hyresgäster som redan har badkar kommer att diskuteras i samrådet.

Isoleringen i yttre väggen mot Torvsätravägen är mycket dålig. Gör ni någonting åt det? Vad gör man med slitna fönster?

Svar: Vi kommer att täta fönstren och montera en isolerruta på insidan av fönstren. Det gör vi för att förbättra energiförbrukningen och värmeförluster och är inte en bulleråtgärd, men kommer troligtvis att utgöra en förbättring även för ljud.

Är målning/tapetsering tillval och renoveras skåp i hall och sovrum?

Svar: Målning/tapetsering samt skåp i hall/sovrum ingår inte i projektets innehåll. Det kommer därför inte att erbjudas som tillval, utan får tas separat med förvaltningen.

Kan man behålla persiennerna? Byts fönstren?

Svar: Vi byter inte fönstren. Persiennerna som är installerade mellan befintliga glasrutor kommer lämnas opåverkade. Persienner som är installerade på insidan av fönstret kommer ej kunna vara kvar under projektet.

Behåller ni sopnedkastet och får vi fortsatt ha brevinkast i dörren?

Svar: Sopnedkast och brevinkast kommer behållas.

Kommer den inglasade balkongen bli kvar när balkongen renoveras?

Svar: Inglasningen kommer att monteras ned under renoveringen och sedan monteras upp igen. Har ni fler frågor angående balkongrenoveringen, kontakta din förvaltare.

Vi har värmeutsläpp genom yttre väggen. Gör man något åt det?

Svar: Balkongväggen och fönster på denna vägg kommer att åtgärdas. Bostaden ska uppfylla de normer som vi har på värme och komfort. När det gäller fastighetens fasad kommer den att åtgärdas vid ett senare tillfälle som vi inte har några beslut om i nuläget.

Kommer det utgå ersättning för de som bor kvar i sina lägenheter under renoveringen?

Svar: Ja, det kommer att bli en kompensation i form av en hyresfri period efter renoveringen, men hur mycket det blir vet vi inte än. Det är en förhandlingsfråga mellan Stockholmshem och Hyresgästföreningen och kommer bli klart samtidigt som hyresförhandlingen blir klar.

Men med tanke på att "allt" är tillval så borde hyreshöjningen stanna väldigt lågt?

Svar: Det blir nya badrum och renoverade kök så det är mycket som görs i denna renovering. Utöver det kommer vi att förbättra tryggheten i allmänna utrymmen. Stockholmshem erbjuder alltid tillval vid upprustningar för att ge hyresgäster möjlighet att påverka sin hyra. Men denna renovering är inte en så kallad totalupprustning där vi renoverar allt i hela lägenheten och det kommer återspeglas på er hyresnivå. Hyran kommer att förhandlas fram utifrån den standard som ni får.

I Stenas fastighet här intill har de LYXrenoverat men hyran gick bara upp 50 procent. Vi borde inte ha mer än 25 procent.

Svar: Vi vill göra ansvarfulla renoveringar och lyxrenoverar inte. Vi har inte full insyn i hur Stena fastigheter renoverar men deras fastighet kommer säkerligen att tas upp under förhandlingsarbetet. Vi spekulerar helst inte i hyresnivån innan hyresförhandlingen har börjat.

Vet ni ungefär hur mycket i procent en sådan här renovering höjer hyran?

Svar: Det är väldigt svårt att säga redan nu. Dels kommer vi att utgå från samrådsöverenskommelsen, vilka åtgärder som kommer utföras, dels tittar Stockholmshem och Hyresgästföreningen på liknande fastigheter med liknande läge och standard. Man utgår från att liknande lägenheter ska ha liknande hyra. Skulle Stockholmshem och Hyresgästföreningen inte komma överens kommer ärendet gå till hyresnämnden som beslutar om den nya hyran. Skulle det sedan överklagas går ärendet till Svea hovrätt. Alla boende kommer få löpande information från Stockholmshem och Hyresgästföreningen. Så fort hyresförhandlingen är klar kommer vi berätta om det.

När kommer man få besked om hyresnivån?

Svar: Det går inte att svara säkert på redan nu, men räkna med att besked dröjer minst sex månader räknat från dagens datum 28 april 2021.