Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Flygbild över Solberga.
    Det nya huset är inlagt som en illustration i gult till vänster i bild. Flygfoto: Lennart Johansson.

Kontrollvägen, Solberga

Stockholmshem planerar att bygga ett nytt hus med cirka 110 bostäder vid Folkparksvägen-Kontrollvägen.

Huset blir en del i stadens planer för att knyta samman Telefonplan och Älvsjö och göra området mer levande med fler bostäder och lokaler, och genom att utveckla Folkparksvägen till en stadsgata. De nya bostäderna ingår i stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till år 2035.

Lägenheterna kommer alla hyras ut till SHIS Bostäder som är Stockholm stads bostadssociala resurs.

Det nya huset kommer att anpassas till Solbergas tidstypiska 50-talshus. Fasaderna blir i puts och tegel med varma jordiga kulörer och entréer och loftgångar får inslag av trä och grönska. De mindre byggnaderna på gården får träfasad och grönt tak och mot Kontrollvägen och Folkparksvägen blir det grönska. Vi planerar också att skapa en så kallad skyfallspark intill huset.