Till startsidan på stockholmshem.se

Husen

Husen är en del av ett kvarter med en vackert planerad innergård med plats för avkoppling, odling och barnens lek. Fasaderna är klädda med tegel och vit puts. I gatuplan finns lokaler och en förskola.

Gemensamma utrymmen

  • Postboxar i entréhallen.
  • På källarplan finns två tvättstugor, cykelgarage samt barnvagns- och rullstolsförråd.
  • Hiss: Ja
  • Sophantering: Sopsug med tre nedkast för hushållsavfall, matavfall och tidningar. För källsortering finns miljörum.
  • Lägenhetsförråd: Finns i källaren och på vinden.
  • Parkering: Garage för boende med 49 parkeringsplatser för bil varav några är förberedda för laddning
  • Elektroniska låssystem till port och allmänna utrymmen.
Customer service