Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Husen

Kvarteret Syllen består av tolv delvis sammanbyggda huskroppar, varav två är Årstadal studenthus som stod klart för inflyttning i början av 2018. Husen vrider sig som ett pärlband av olikfärgade hus.

Husen har en fasad ut mot gatan består av glaserat tegel i höstfärger som rött, orange, gult och grönt medan fasaden in mot gården är putsadi vitt och grönt. Gården är uppdelad i två nivåer med trappor och ramper emellan. Det finns en utsläppsgård för förskolan, planteringar, sittplatser, lekplatser och sopnedkast till sopsug. Till gården kommer man från portiker, trappor eller direkt från gatan vid Golvläggargränd.

Allmänna utrymmen

  • Cykelrum finns på entréplan och i källare
  • Barnvags-rullstolsrum finns på entréplan och på garageplan
  • Källsorteringsrum finns på Golvläggaregränd 10
  • Postboxar finns i entréhall och tidningshållare vid respektive lägenhetsdörr
  • Sopsugsnedskast, 5 st finns på gården
  • Gården kommer att färdigställas etappvis och beräknas vara färdigställd hösten 2019
  • Parkering i garage med platser för 118 bilar och 12 mc. Färdigställs etappvis under hösten 2018 till sommaren 2019. Särskilda platser för funktionshindrade och elbilar kommer också att finnas.