Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Stockholmshusen

Stockholmshusen är en satsning där vi tillsammans med Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholms stad samlar vår bostadsbyggarkraft med målet att i hög takt skapa tusentals nya hyresrätter.

De allmännyttiga bolagen ska fördubbla sin byggnation de kommande åren och en viktig del i detta är satsningen på Stockholmshusen, som samarbetet mellan de tekniska förvaltningarna och de allmännyttiga bostadsbolagen kallas. Målet är 3 500-5 000 byggstartade hyresbostäder fram till 2020.

Skälet till den gemensamma satsningen att bygga hyresrätter är enkel; det finns tids- och kostnadskrävande utmaningar i hela processen från markanvisning till det att byggnaderna står färdiga. Med ett helhetsgrepp skapar vi förutsättningar för att hålla nere både tidsåtgång och kostnader.

– Genom arbetet med Stockholmshusen utvecklar vi ett sätt att få fram fler bostäder snabbare än tidigare, utan att ge avkall på vare sig arkitektur eller teknisk kvalitet, säger Eva Nygren, vd på Stockholmshem.

Stockholmshusen kommer att kännetecknas av god arkitektur och blir en ny årsring i Stockholms stadslandskap. Husen anpassas till omkringliggande områden och kvarter, bland annat kommer taklutningar, byggnadernas placering och färgsättning varieras. Stockholmshusen ska företrädelsevis byggas i områden där de allmännyttiga bostadsbolagen redan är etablerade och starka och där tillgången till allmänna kommunikationer är god.

Customer service