Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
  • Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Linjalen

Kvarteret Linjalen med närmare 500 lägenheter ligger vid Rosenlundsparken och byggdes på 1960-talet. Som en del i Stockholms stads vision bygger vi om kvarteret för att bidra till utvecklingen av området som ska bli mer levande och innerstadslikt.

Ombyggnaden startade våren 2018 och omfattar främst att bygga om delar av garaget till en ny livsmedelsbutik och ett antal mindre butikslokaler samt att rusta upp garaget.

Som en del i stadens bostadsmål har vi byggt om delar av det tidigare hotellet till 27 nya studentbostäder, som stod klara för inflyttning våren 2019. Den stora trappan till kvarteret har byggts om, och för att öka tillgängligheten för våra hyresgäster finns en ny hiss vid trappan till gården och de två garageplanen. I samband med ombyggnaden gör vi även förbättringar för våra hyresgäster i gemensamma utrymmen, exempelvis blir det en ny miljöstation på gården och en ny tvättstuga.

Ombyggnaden beräknas vara klar sommaren 2020.

Parkering i garaget under ombyggnaden
Du som hyr parkeringsplats i garaget kan fortsatt göra det under hela ombyggnaden. Det kan dock bli vissa provisoriska omflyttningar av p-platser under byggarbetstiden.

Det finns inte några parkeringsplatser för besökande under ombyggnaden. Besöksparkeringen öppnar igen när ombyggnaden är klar.

Det är viktigt att respektera avspärrningar och vägvisningar i garaget.

Customer service