Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Linjalen

Kvarteret Linjalen med 460 lägenheter ligger vid Rosenlundsparken och byggdes på 1960-talet. Som en del i Stockholms stads vision planerar vi att bygga om kvarteret för att bidra till utvecklingen av området som ska bli mer levande och innerstadslikt.

Ombyggnaden startade våren 2018 och omfattar främst att bygga om delar av garaget till en ny livsmedelsbutik och ett antal mindre butikslokaler.

Som en del i stadens bostadsmål bygger vi också om delar av det tidigare hotellet till 27 nya studentbostäder. Garaget kommer att rustas upp och vi bygger om den stora trappan till kvarteret, och för att öka tillgängligheten för våra hyresgäster blir det en ny hiss vid trappan till gården och de två garageplanen. I samband med ombyggnaden gör vi även förbättringar för våra hyresgäster i gemensamma utrymmen, exempelvis blir det en ny tvättstuga och ny miljöstation på gården.

Ombyggnaden beräknas vara klar i juli 2020.

Parkeringen i garaget under ombyggnaden
Du som hyr parkeringsplats i garaget kan fortsatt göra det under hela ombyggnaden. Det kan dock bli vissa provisoriska omflyttningar av p-platser under byggarbetstiden.

Från april 2019 finns det endast ett begränsat antal parkeringsplatser för besökande. Besöksparkeringen öppnar fullt ut igen när ombyggnaden är klar.

Det är viktigt att respektera avspärrningar och vägvisningar i garaget.

Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB