Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Karneolen, Solberga

Stockholmshem planerar att bygga 80 hyresrätter längs Folkparksvägen i Solberga. Det är en del i Stockholms stads satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030. Folkparksvägen ska utvecklas till en stadsgata med nya bostäder och ökad service som på ett naturligt sätt knyter samman Telefonplan och Älvsjö.

Vi planerar att bygga två fyravåningshus med totalt 80 hyresrätter, mestadels mindre bostäder, i kvarteret Karneolen sydväst om korsningen Folkparksvägen-Kristallvägen. Det blir Stockholmshems första fastigheter enligt konceptet Stockholmshus, en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter i Stockholm. Byggstart är planerad till hösten 2019. Inflyttning preliminärt från 2021.

Stockholmshusen är en satsning där vi tillsammans med Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholms stad samlar vår bostadsbyggarkraft med målet att i hög takt skapa tusentals nya hyresrätter. Husen kännetecknas av god arkitektur med en utformning som ansluter till Stockholms bostadsbyggnadstradition med högt ställda krav på hållbarhet.

Illustration: White arkitekter