Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Visionsbild hus, gata och människor
    Illustration: White arkitekter

Karneolen, Solberga

Stockholmshem planerar att bygga två hus med totalt 80 hyresrätter längs Folkparksvägen i Solberga. Byggstart är planerad till hösten 2019.

Planen är två fyravåningshus, i kvarteret Karneolen vid korsningen Folkparksvägen-Kristallvägen, med till största delen mindre bostäder. Byggstart är planerad till hösten 2019. Inflyttning preliminärt från 2021.

Detta är en del stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 och göra Solberga mer levande. De nya husen är Stockholmshems första så kallade Stockholmshus.

Om Stockholmshusen

Stockholmshusen är en satsning där vi tillsammans med Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholms stad samlar vår bostadsbyggarkraft med målet att i hög takt skapa tusentals nya hyresrätter. Husen kännetecknas av god arkitektur med en utformning som ansluter till Stockholms bostadsbyggnadstradition med högt ställda krav på hållbarhet.