Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Illustration: ÅWL Arkitekter

Fjärdingsmannen, Enskede

Stockholmshem ska bygga tre hus med 158 student- och ungdomslägenheter vid Sockenplan längs Enskedevägen söder om tunnelbanespåren. Byggstart är planerad till hösten 2019.

De nya bostäderna är en del i stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030. 

Husen byggs på egen mark intill tre välbevarade smalhus med kulturhistoriskt värde från 1940-talet samt på en angränsande tomt söder om det befintliga kvarteret. De nya husen blir relativt smala med tre till fem våningsplan. Fasaderna består av champagnefärgade plåtar för att passa in med den befintliga bebyggelsen i ljust tegel. Loftgångar ramas in med vajrar där klätterväxter med åren ger en grönskande fasad.

Vi är måna om att våra hyresgäster har en bra boendemiljö. Därför rustar vi också upp gården när vi bygger husen.

Byggstart är planerad till hösten 2019 och husen beräknas stå klara för inflyttning under 2021.